repensant-2023

AQUEST ANY EL
GERMINADOR SOCIAL
ES REPENSA

El Germinador Social s’atura per repensar-se.

El context energètic actual ha evolucionat molt des que va començar el Germinador Social, i durant el 2023 volem dedicar els esforços a valorar les sis edicions passades, per repensar i actualitzar el sentit del concurs. També es vol replantejar el seu encaix en les línies de treball de les dues entitats que el promouen, i detectar possibles noves vies i necessitats per seguir donant suport a la innovació.

En els pròxims mesos, es durà a terme una avaluació dels diferents nivells d’impacte que ha tingut el Germinador Social. Després de la recollida d’informació, es sistematitzarà i s’iniciarà un procés de reflexió per definir els objectius i l’enfocament de la nova etapa del Germinador Social.

ESTE AÑO EL
GERMINADOR SOCIAL
SE REPIENSA

El Germinador Social se detiene para repensarse.

El contexto energético actual ha evolucionado mucho desde que empezó el Germinador Social. Este 2023 estamos dedicando los esfuerzos a valorar las ediciones pasadas y a repensar y actualizar el sentido del concurso. También vemos la necesidad de replantear su encaje en las líneas de trabajo de las dos entidades que lo promueven, y detectar posibles nuevas vías y necesidades para seguir apoyando la innovación.

En los próximos meses, se llevará a cabo una evaluación de los diferentes niveles de impacto que ha tenido el Germinador Social. Tras la recogida de información, se sistematizará y se iniciará un proceso de reflexión para definir los objetivos y el enfoque de la nueva etapa del Germinador Social.