Doctora en Arquitectura per la Universitat de Sevilla, Enginyera d’Edificació i Màster en Gestió Mediambiental de l’Edificació, investiga sobre la producció i gestió social de l’energia i models de participació ciutadana per a la transició energètica. Introduint l’Ecologia i el Feminisme com a bases per a la transformació del model social i productiu amb l’objectiu d’assolir un futur més just, equitatiu i sostenible. S’ha unit a altres cooperatives per practicar la cooperació i el decreixement en primera persona. Involucrada amb Som Energia des de l’Escola de Setembre de 2013, és membre del Grup Local de Sevilla. Actualment treballa a la Diputació de Sevilla, i està implicada en la introducció de criteris socials i mediambientals per a la contractació pública.