En Roland Tual es va incorporar a la Federació Europea de Cooperatives d’Energies Renovables, REScoop.eu, l’any 2017.
És llicenciat en ciències polítiques per l’IEP Aix-en-Provence.
Ha treballat en assumptes de regulació de la UE en l’àmbit de la transició energètica, en la demanda de resposta i els serveis d’energia intel·ligent. També ha estat consultor d’energies renovables i eficiència energètica.
Roland és el principal responsable de les activitats de comunicació i difusió del projecte FLEXCoop. Aquest projecte europeu té com a objectiu construir eines de resposta a la demanda de cooperatives que serà provat a Holanda amb els membres de l’ODE Decentraal i a Espanya amb els membres de Som Energia.