Nom de l’entitat: Sostre Cívic
Idioma: Català
Any creació: 2011
Ubicació: Barcelona
Forma jurídica: Cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre
Nº Sòcies: 485
Treballadores: 2
Àmbit d’actuació: Catalunya
Activitat econòmica: No
Quina activitat econòmica?
Més informació: www.sostrecivic.cat

Per què es va crear?

Per promoure el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya, com una alternativa a fòrmules especulatives d’habitar. Apostem per l’habitatge col·lectiu, democràtic, transformador i sostenible.

Quins són els principals objectius?

  • Difondre l’habitatge cooperatiu de cessió d’ús.
  • Contribuir a crear un marc legal favorable al cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.
  • Donar suport tècnic als projectes en marxa i suport a nous projectes.
  • Gestionar els projectes d’habitatge cooperatiu existents.

Relacions amb moviments socials?

Som membres de la XES, la FCCUC i també tenim contacte amb diversos moviments socials i organitzacions en l’àmbit de la de defensa del dret a l’habitatge.

Beneficis per l’entorn?

Genera una manera de viure més comunitària i connectada amb l’entorn, evitant l’especulació, promovent la inclusió social i una gestió democràtica i no lucrativa d’allò més important que fem, que és habitar un espai. A la vegada, transformar la manera d’habitar de la gent crea dinàmiques socioecòmomiques més sostenibles i fomenta l’economia solidària en diferents aspectes de les nostres vides (residus, energia, alimentació, serveis diversos…) a partir de l’habitatge cooperatiu, que a diferència del cooperativisme clàssic de “promoció” aquí la cooperativa té voluntat de permanença en el temps.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *