Nom de l’entitat: Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica (XOBBCooperativa), SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 2017
Ubicació: Barcelona
Forma jurídica: Cooperativa d’iniciativa social
Nre. de sòcies: 5
Nre. de treballadores: 2
Àmbit d’actuació: Pobresa Energètica
Activitat econòmica: Si
Quina activitat econòmica? I+D+I Social i projectes ciutadans de base tecnològica
Més informació: www.xobbcoop.net

Per què es va crear?

La ciutat de Badia del Vallès  és una ciutat que té unes característiques específiques que fan de la ciutat un territori singular; és la única ciutat, l’únic municipi de Catalunya on el 100% dels habitatges són de protecció oficial. Actualment, segons diferents informes tècnics de l’Ajuntament de Badia de Vallès i projectes realitzats a la ciutat (URBACT), assenyalen les principals dificultats i problemes que experimenta la seva població:

  • Habitatges construïts amb materials no aïllants que generen alta exposició a les oscil·lacions tèrmiques.
  • Alta taxa d’atur, poca població activa i rendes baixes.
  • Envelliment de població i desdensificació poblacional.

Principalment, la problemàtica que afecta la ciutadania de la ciutat, està en la alta prevalença de malalties relacionades amb el fred a la llar per causa d’un nul aïllament i presència d’humitats, generant unes altíssimes afectacions sobre la població en malalties pulmonars i de salut mental correlacionades amb:

1) La pobresa energètica de bona part de la població de la ciutat, identificada amb l’alta despesa per cobrir la factura de 43.567’43 € en ajuts d’urgència social amb càrrec a la partida pròpia de l’ajuntament, i 57.910’16 € en ajuts d’urgència social amb càrrec a la subvenció del Programa de pobresa energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2) Per la proximitat d’eixos viaris (autopistes) que provoquen que la contaminació ambiental al territori sigui molt elevada.

Aquestes afectacions i prevalences en malalties esmentades, presenten dades molt superiors a la mitjana de Catalunya o a la de ciutats amb volums de població similars a la de Badia del Vallès. (Veure http://catalunyaplural.cat/es/impacto-renta-sobre-salud-dos-municipiosvecinos-badia-dobla-las-enfermedades-derivadas-pobreza-energetica-castellar/ ).

Quins són els principals objectius?

  1. Constituir un nucli d’innovació urbana, composat per representats d’associacions de Badia del Vallès, investigadors, desenvolupadors, tècnic de l’administració, ciutadania en general, així com qualsevol agent que durant el procés del projecte es pugui alinear. Aquest nucli haurà de realitzat diferents accions per desenvolupar els objectius esperats.
  1. Establir un lloc d’experimentació o camp de proves urbà. En termes generals es tracta de seleccionar dos pisos típics de Badia del Vallès ( A i B), en el que l’habitatge A serà objecte de la introducció de les innovacions o tecnologies i es compararà l’impacte de la intervenció amb la situació de l’habitatge B en el que no es farà cap intervenció però que sí que es mesurarà.
  1. Articular la realitat de la ciutat amb les xarxes de l’economia social i solidària (ESS) (SOMEnergia, Guiifi.Net, TTNC, ), amb l’objectiu d’avaluar i instal·lar diferents equipaments comunitaris autogestionats, dirigits a crear connectivitat i fonts de producció d’energies pròpies.
  2. Tecnificar o “equipar” els llocs o camps de proves amb el sistema de monitorització i generació de dades de temperatura, humitat, despesa energètica, etc.

5. Desenvolupar un prototip de material aïllant amb característiques ecològiques en forma de revestiment prefabricat com a producte estandaritzable, de fàcil i segura instal·lació, econòmic i adaptat a requeriments normatius.

Relacions amb moviments socials?

El projecte articula una xarxa entre diferents entitats

La Federació d’Entitats de Badia del Vallès

La Assoc. De Comerciants del Badia del Vallès

A partir d’aquest nucli esperem teixir sinergies i xarxes amb col·lectius sense una organització formal a la ciutat .

Beneficis per a l'entorn?

Les diferents accions del projecte buscant generar impactes múltiples:

Fer arribar a la ciutat els beneficis de l’economia social i solidària, fent d’aquest projecte un node entre cooperatives i la ciutadania de Badia.

Tanmateix, el projecte vincularà directament la força tecnològica de l’UAB (ubicada a 5 min. De Badia del Vallès) vinculant diferents unitats de recerca amb el territori.

Crear una tipus de solució ecològica e intel·ligent  (material aïllant) per millorar l’eficiència energètica que es poguí replicar i escalar a tota la ciutat.

Crear i produir economia social i solidària (ESS) en torn a les possibilitats de comercialització del prototip del material aïllants amb la creació d’una cooperativa conformada per ciutadans i ciutadanes de Badia del Vallès, raó per la qual el projecte pot contribuir a crear llocs de treball i teixit productiu al territori d’intervenció.

Espai de debat amb 3 comentaris. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *