Nom de l’entitat: CIFP Pico Frentes
Idioma: Castellà
Any de creació: 2009
Ubicació: Sòria
Forma jurídica: Centre integrat de formació professional
Nre. de sòcies: 0
Nre. de treballadores: 57
Àmbit d’actuació: Formació
Activitat econòmica: No
Quina activitat econòmica?
Més informació: http://cifppicofrentes.centros.educa.jcyl.es

Por què es va crear?

És un centre integrat de formació professional públic. Es va crear per unificar tots els cicles formatius que necessitaven instal·lacions industrials de certa importància de la nostra ciutat en un sol edifici que reunís les característiques necessàries per impartir una educació de qualitat.

Quins són els principals objectius?

La formació d’alumnes, en diferents famílies professionals, perquè adquireixin els coneixements, destreses i actituds que els permetin desenvolupar una activitat professional determinada i esdevinguin ciutadans conscients, actius i amb esperit crític dins de la societat en què els toqui viure.

Relacions amb moviments socials?

Col·laborem amb multitud d’agents socials del nostre entorn. Amb empreses, perquè els nostres alumnes hi fan pràctiques relacionades amb els seus cicles formatius. Amb sindicats, empresaris i altres agents socials presents en el Consell Social, que és un òrgan de govern del nostre centre educatiu. Amb ajuntaments, altres centres educatius, Diputació i Universitat en la realització de projectes conjunts d’acord amb els cicles formatius que s’imparteixen al nostre centre. Sovint, altres grups socials ens demanen accions concretes per desenvolupar les seves activitats: enregistraments d’esdeveniments, disseny de mobles adaptats…

Beneficis per a l'entorn?

En els aspectes següents:

Agents de canvi: formem tècnics en energies renovables, instal·lacions elèctriques i electròniques, transport i manteniment de vehicles i fusta i moble, que emprendran les futures instal·lacions d’energies netes, realitzaran millores en instal·lacions existents o necessitaran energia per desenvolupar les seves activitats. Creiem que aquests alumnes poden ser els millors agents per fer efectivament la transició del model energètic actual a un altre més sostenible al nostre entorn.

Des del claustre de professors, estem compromesos amb l’estalvi energètic i les energies netes, i desenvolupem diverses iniciatives en aquest sentit: estem canviant totes les lluminàries del centre per d’altres de baix consum, ara estem estudiant la viabilitat de canviar les dels tallers a led, s’han pres diferents mesures per millorar l’estanquitat de l’edifici i disminuir així el consum de gas per a calefacció, hem instal·lat sensors de presència en passadissos per disminuir les hores que romanen enceses lluminàries, etc.

Social: creiem que la millor manera de conscienciar la societat de la necessitat d’utilitzar energies netes i d’autoabastiment és demostrant que això és possible. Volem ser un aparador en el nostre entorn. Som molt coneguts a la nostra ciutat, i si nosaltres podem autoabastir-nos, o almenys produir una part de l’energia que necessitem, es poden multiplicar iniciatives similars. A les nostres instal·lacions no solament hi ha aules, sinó que també disposem de tallers de les dimensions que pot tenir una pime; per tant, mostrarem la capacitat d’autoproducció d’aquestes empreses, que són les més abundants del nostre entorn.

La primera idea que se’ns va acudir per finançar el projecte va ser dirigir-nos a l’Ente Regional de la Energía, però està immers en la realització d’un projecte semblant a hospitals de la regió. Creiem que  la viabilitat d’aquesta idea en el nostre institut pot incentivar l’Administració perquè l’apliqui a molts més edificis destinats a educació de la nostra comunitat autònoma.

Educatiu: la idea és que siguin els mateixos alumnes, amb l’ajuda d’un instal·lador autoritzat i experimentat, els que facin la instal·lació, la qual cosa portarà a un grau d’implicació màxim i despertarà un entusiasme i un interès que no s’aconseguiria de cap altra manera, ja que alhora que adquireixen una formació teòrica faran a “casa” una instal·lació real.

La sostenibilitat tècnica i econòmica del projecte està garantida, ja que seríem nosaltres mateixos i els nostres alumnes els encarregats de revisar-la, reparar-la i mantenir-la en funcionament pràcticament sense cap cost. Igualment, nosaltres mateixos podrem fer les millores necessàries que aconsellin els avenços tecnològics, l’experiència i l’anàlisi dels resultats obtinguts.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *