Projecte premiat de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Idioma: Castellà
Any de creació: 1992
Ubicació: Barcelona
Forma jurídica: Associació
Nre. de sòcies: 503
Nre. de treballadores: 18
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica: No
Quina activitat econòmica
Més informació: https://esf-cat.org/

Per què es va crear?

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres neix el 1992 de l’interès d’un grup d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona per fer viatges d’identificació i assistències tècniques, així com activitats de sensibilització i denúncia en el món universitari.

Els projectes de cooperació duts a terme en els inicis de l’entitat evolucionen cap a programes d’intervenció integrals de desenvolupament. Per la seva banda, la vessant educativa pren com a referència comuna la promoció de la tecnologia per al desenvolupament humà en diferents escoles d’enginyeria i universitats per transmetre l’experiència i el coneixement d’ESF en l’àmbit de la cooperació internacional i per fomentar la sensibilització, la participació i el voluntariat.

Quins són els principals objectius?

Missió

Cooperar en la consecució d’una societat internacional justa, que es desenvolupi sense excloure ningú, construint i posant en pràctica els drets humans fonamentals, econòmics, socials i culturals, individuals i col·lectius arreu del món.

Ateses les nostres capacitats, aquells drets i els processos més directament relacionats amb la provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori, tenen una especial atenció en aquesta missió.

Visió

Som un sol món, ja no val distingir entre Nord i Sud, totes les problemàtiques del desenvolupament cal abordar-les àmpliament i de manera interconnectada.

ESF Catalunya és part de la societat civil catalana i europea, i com a tal respon als reptes que s’hi plantegen. La seva massa social i el seu voluntariat li donen la legitimitat per actuar com a tal.

La tecnologia ha de ser una eina democràtica, al servei del conjunt de la societat civil i dels processos encaminats a la construcció de drets i la millora de condicions de vida arreu del món. Entenem la tècnica com la nostra competència diferenciada i com la nostra aportació als col·lectius i moviments socials. L’entenem dins de l’entorn cultural, polític, social, econòmic i ambiental que es genera i no com un fenomen aïllat o neutre. Incorporem en els projectes tècniques autòctones i tecnologies apropiades, per no crear dependències externes, i qüestionem l’ús històric de la tecnologia en les relacions nord-sud, apostant per una tecnologia que potenciï la dignitat de les persones i respecti el medi ambient.

La qüestió de fons és erradicar les causes de la pobresa i la injustícia a tot el món, un sistema de desenvolupament que provoca l’exclusió de milions de persones, que destrueix cultures i que és insostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic. L’enfocament de drets és l’eix central de la nostra acció, sense la qual no té sentit cap acció de millora de les condicions de vida arreu: sense drets, no hi ha desenvolupament.

ESF Catalunya ha de ser una organització que promogui experiències que serveixin de referència per a tots els actors de la cooperació i el desenvolupament. El valor del coneixement generat està per sobre del volum de les nostres intervencions.

Valors

Valors propis de l’ètica del desenvolupament:

 • Justícia, entesa com a concepte local i que afecta les relacions globals.
 • Apoderament, especialment de les dones.
 • Solidaritat, allunyada del paternalisme.
 • Sostenibilitat.
 • Respecte pel pluralisme i la diversitat cultural i social.
 • Aconfessionalitat i apartidisme, tot i això aposta decidida per una visió política del desenvolupament.
 • Coherència, en totes les accions i posicionaments.

Com a entitat:

 • L’associació és apartidista, aconfessional i independent respecte d’altres entitats. Alhora és interdependent amb les entitats, comunitats i moviments amb els quals treballem.
 • Autocrítica i el caràcter irrenunciable dels nostres principis.
 • Transparència, integritat i coherència.
 • Responsabilitat i professionalitat.
 • Equitat, respecte i diàleg.
 • La democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la participació.

Els programes de cooperació i educació per a la justícia global d’Enginyeria Sense Fronteres es divideixen en cinc àrees: Aigua i sanejament, Energia i indústries extractives, Serveis urbans, Hàbitat i ciutadania i Sobirania alimentària.

Les actuacions de sensibilització i incidència d’ESF es donen en tres modalitats diferents:

 1. Accions o campanyes pròpies impulsades per ESF. Tant la definició de l’estratègia com el pes a l’hora d’executar són d’ESF, si bé podem construir aliances per treballar en xarxa i aconseguir una major incidència.
 2. Accions o campanyes impulsades per altres entitats on participa ESF. Campanyes amb una implicació important per part d’ESF, on es participa en la definició dels objectius i estratègies i s’aporten missatges i propostes pròpies d’ESF. Almenys una persona d’ESF s’implica personalment en el treball de la campanya i fa el seguiment i posada al dia en la Comissió.
 3. Accions o campanyes a les quals ESF dona suport. El paper d’ESF es limita a adherir-se a campanyes impulsades per altres entitats, ja sigui perquè es tracta d’una acció puntual, perquè no es considera prioritària o perquè no es tenen les capacitats per implicar-s’hi.

Relacions amb moviments socials?

ESF participa activament de moviments socials tant en els països en què treballem la cooperació internacional a Amèrica Llatina i a l’Àfrica com en el mateix territori on impulsem campanyes d’incidència política. ESF entén la lluita per l’accés universal als serveis bàsics principalment donant suport als moviments socials del territori. Per aquest motiu, ESF no només participa en moviments socials com la Plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la Sobirania Energètica o l’Aliança contra la Pobresa Energètica sinó que és impulsora d’aquests espais, al costat d’altres organitzacions.

Beneficis per a l'entorn

Aquesta activitat persegueix visibilitzar els impactes de la pobresa energètica fent especial èmfasi en la centralitat que exerceix la dona pel que fa a aquesta problemàtica. Primerament com a principals afectades, i després com a principals actors que fan acte de resiliència, per revertir aquesta situació i organitzar-se per defensar els seus drets.

També volem aprofundir en les causes de la pobresa energètica ampliant la visió que només és un problema de famílies sense ingressos i incidint en el fet que la principal causa és el model energètic

I finalment proposem l’eina del suport mutu i l’apoderament per lluitar contra la pobresa energètica amb l’objectiu d’influir en les persones afectades i entitats que treballen sobre la temàtica, fins i tot, replicant el model en les seves pròpies ciutats, així com el públic en general.

A què destinareu els diners del premi?

El que pretenem finançar amb aquest projecte és portar l’obra a altres ciutats del territori espanyol, en concret a València, Madrid, Pamplona i Bilbao. Amb aquesta proposta es pretén, d’una banda, aconseguir enllaços amb altres organitzacions del territori espanyol que treballen en la pobresa energètica, incidir en ampliar l’enfocament de les causes al model energètic, així com visibilitzar els impactes diferenciats en les dones; finalment proposem el suport mutu i l’apoderament com a eina fonamental per lluitar contra aquesta problemàtica. Així aquest projecte inclou la creació d’una xarxa amb diferents entitats del territori espanyol, la sensibilització sobre aquesta problemàtica i la visibilització dels impactes diferenciats en les dones, com també la proposta de creació d’una eina d’apoderament com és l’assessorament col·lectiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *