Nom de l’entitat: CAIS – Consorcio Andaluz de Impulso Social
Idioma: Castellà
Any de creació: 2018
Ubicació: Sevilla
Forma jurídica: Cooperativa mixta de serveis i consum
Nre. de sòcies: 40
Nre. de treballadores: 4
Àmbit d’actuació: Transició energètica
Activitat econòmica:
Quina activitat econòmica Serveis a entitats del tercer sector
Més informació: www.cais.coop
[/vc_r

[/vc_column_text][/vc_column]

Quins són els objectius?

CAIS planteja tres objectius per ser un agent clau a nivell socioeconòmic a Andalusia.

 • Enfortir a les entitats del tercer sector
 • Millorar l’autofinançament i generació de projectes de transformació i innovació
 • Amplificar la incidència social, institucional i política

Tenint en compte aquests principis inspiradors i sota fórmules organitzatives de l’economia social, CAIS pretén el desenvolupament d’una estructura empresarial cooperativa i plataforma de serveis que serveixi de suport, impuls i visibilització a les activitats que desenvolupen les entitats del tercer sector. Aquesta estructura cooperativa està organitzada en 7 àrees bàsiques de treball i serveis a les entitats clients / sòcies.

Àrea de formació, l’objectiu és facilitar una formació transformadora.

Àrea de qualitat, amb l’objectiu d’establir criteris bàsics en matèria de gestió, intervenció i comunicació, que ens posicioni com a entitats solvents.

Àrea de connexió i xarxes, l’objectiu és conèixer-nos, connectar-nos, establir xarxes de col·laboració, intercanvi d’experiències i generació de sinergies, així com la creació de projectes comuns i cooperatius.

Àrea de transformació social, donant suport a iniciatives existents d’innovació social, cooperació i resiliència (com la contractació responsable de subministrament elèctric, assegurances, telefonia i connectivitat, finances ètiques, crèdits solidaris, etc.), i facilitant la mutualització de serveis comuns necessaris.

Àrea d’inserció laboral, l’objectiu és la generació d’itineraris d’inserció laboral amb criteris socials i d’incorporació real.

Àrea d’impuls empresarial i integració, per afavorir els processos i facilitar les eines necessàries per a l’impuls empresarial, la integració professional i l’emprenedoria personal i col·lectiu de persones i entitats afins al tercer sector.

Àrea de comunicació i incidència, amb l’objectiu d’establir estratègies compartides d’incidència social, política i institucional, així com de comunicació directa i permeabilitat social de la tasca realitzada, els projectes desenvolupats i els èxits aconseguits.

Relacions amb moviments socials?

Des CAIS entenem que la intercooperació i la participació en xarxes i establiment d’aliances estratègiques és vital per a la consecució dels nostres objectius i guanyar cotes d’incidència social, institucional i política. Per això participem i pertanyem a diverses xarxes i entitats, entre les quals destaquen les següents:

Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària d’Andalusia (REAS-Andalusia)

Sòcia de COOP57

Sòcia de FIARE Banca Ètica

Acord de col·laboració amb SOM Energia

Acord de col·laboració amb CAES Assegurances Ètiques

Beneficis per a l'entorn

Actualment (maig de 2019) CAIS està composta per 27 entitats del tercer sector de tota Andalusia i per 14 persones físiques, sòcies de consum. El paper que exerceixen les entitats sòcies es basa en l’atenció, intervenció i cura de les persones més vulnerables de la nostra societat. El paper de CAIS és enfortir aquestes entitats per poder desenvolupar la seva activitat amb qualitat i impacte més grans que el sector privat amb ànim de lucre.

Des d’aquesta òptica, CAIS i les entitats que la conformen som conscients dels reptes clau que tenim per davant, entre els quals es troben el respecte al nostre entorn, la protecció i cura del nostre territori, així com de les persones amb qui treballem, la seva relació amb la comunitat i la recerca d’una vida digna.

Aquest projecte de transició energètica s’insereix en un dels eixos de treball, l’Àrea de transformació social, en la qual apostem per nous models de producció i consum. En aquest sentit el consum i producció d’energia és extremadament rellevant, fonamentalment per l’altíssima dependència que el sector té en l’àmbit energètic. Des del Grup de Treball d’Energia tenim un especial interès en la reducció de consums i de costos, així com facilitar el procés d’autogeneració i autosuficiència energètica, ja que les demandes energètiques dels centres, instal·lacions, comunitats terapèutiques, etc, són molt altes i continuades en el temps. Per això entenem que aconseguir en primer lloc la reducció de consum i una millora en l’eficiència energètica, i en segon terme valorar les possibilitats d’autoproducció, ens va a fer més autònoms i resilients.

Un aspecte que és important considerar és la possibilitat de realitzar una aposta per la producció conjunta de forma distribuïda entre les entitats del projecte pilot, que podran sumar-se algunes altres amb posterioritat, de manera que quedi de manifest la possibilitat de crear aquest ecosistema de producció energètica, en el qual a través d’una entitat comercialitzadora que canalitzi els excedents de producció de cada entitat (Som Energia per exemple), es pugui generar un model de negoci específic per a les entitats del tercer sector, a través de la venda i comercialització d’energia a altres entitats afins, famílies o persones en risc d’exclusió de manera que en aquest sentit es pugui fer una aposta per la transició a un nou model energètic que aposti no només per una energia renovable, autoproduïda i distribuïda, sinó per un compromís amb la corresponsabilitat amb aquelles persones més vulnerables i en situació d’exclusió, incidint de forma directa sobre la pobresa energètica.

A què destinareu els diners del premi?

El nostre projecte es titula: ET3S – Ecosistema per a la Transició Energètica del Tercer Sector. Dins de les nostres línies estratègiques s’encaixa en l’enfortiment de les nostres entitats a través de l’aposta de nous models de Producció i Consum.  

ET3S proposa realitzar un projecte pilot de Transició Energètica per a entitats d’intervenció del tercer sector, especialment en addiccions. Per al pilot s’han seleccionat 5 Comunitats terapèutiques: JOMAD (Màlaga), ARPOM (Álora), GIRASOL (Arcs de la Frontera), POVEDA (Mairena de l’Alcor) i EMET ARC DE SANT MARTÍ (La Rambla, Còrdova). Totes elles són entitats sòcies de CAIS i portem 4 mesos treballant en un projecte d’autoproducció elèctrica que permeti reduir la dependència de les grans comercialitzadors, reduir costos i guanyar en sobirania energètica avançant cap a nous models de transició energètica.

Per això, aquesta convocatòria del Germinador Social, suposa un suport econòmic al procés que estem desenvolupant dins del grup Cooperatiu. Amb aquest projecte realitzarem l’anàlisiespecífica de 3 aspectes necessaris per a la transició energètica per a cadascuna de les entitats del projecte Pilot:

 1. Reducció de consum
 2. eficiència energètica
 3. Autoproducció

Plantegem dos nivellsd’impacte:en primer lloc per a les entitats del tercer sector incloses en el projecte pilot, encara que extensible i adaptable a altres entitats amb infraestructures similars. En segon lloc l’impacte sobre les persones treballadores, famílies i persones usuàries, ja que es va a treballar sobre pautes i hàbits de consum i sobre estratègies de reducció i eficiència energètica.

Finalment anem a desenvolupar una metodologia aplicable a les entitats del TercerSector,d’acord a les seves necessitats. A través d’aquesta metodologia elaborarem una Guia pràctica per a la transició energètica d’entitats del tercer sector.

Amb el projecte ET3S desenvoluparem els següents productes i serveis:

 1. Diagnòstic i auditoria energètica a cada entitat del projecte pilot
 2. Catàleg de millors solucions possibles en els 3 àmbits d’estudi (Reducció de consum, eficiència energètica i autoproducció)
 3. Full de ruta d’implantacióde les millors solucions
 4. Pla d’inversió,viabilitat i sostenibilitat per a les solucions d’eficiènciaenergètica i autoproducció.
 5. Guia per a la Transició Energètica, en què es documenta tot el procés, els aspectes clau i els principals resultats obtinguts.

El projecte s’orienta a una primera fase de diagnòstic, anàlisi i elaboració de full de ruta per a la Transició Energètica de les entitats.

Una segona fase, no inclosa en el projecte, és la posada en pràctica de les actuacions d’Eficiència Energètica plantejades, així com de les opcions d’autoproducció, tenint en compte el pla d’inversió, amortització i sostenibilitat, així com tots els aspectes legals i jurídics a tenir en compte.

L’ajuda econòmica del premi finançaria una part d’aquesta primera fase, i la resta estaria finançada per la mateixa cooperativa amb fons propis o de les entitats sòcies participants en el projecte pilot.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?
 1. Felicito a CAIS y a sus entidades asociadas por una interesante e innovadora estrategia de aunar trabajo en red y fomento de la energía renobale autoabastecida. Excelente plan de negocio también, que le dá viabilidad más allá del premio.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *