Aquest projecte està exclòs de la votació popular, en formar part de la categoria especial “Pobresa energètica”
Nom de l’entitat: SOCAIRE – Consciencia Energética
Idioma: Castellà
Any de creació: 2018
Ubicació: Madrid
Forma jurídica: Associació
Nre. de sòcies: 234
Nre. de treballadores: 5
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica:
Quina activitat econòmica?

Hem desenvolupat tres línies de treball que generen certa activitat econòmica (encara poc volum però sí que es troba en creixement continu):

1. Intervenció social per a situacions de pobresa energètica: col·laboració amb l’Administració pública, associacions i fundacions que ja treballen aquestes temàtiques i contracten Socaire per oferir més serveis i implementar millores en projectes relacionats amb la lluita contra la pobresa energètica i l’apoderament veïnal en temàtica energètica.

2. Tallers formatius: estalvi i eficiència energètica, mercat elèctric, optimització de factures, tallers DIY per construir els teus propis mecanismes de calefacció i refrigeració… entre d’altres. Són moltes les associacions, centres culturals i eco socials públics, fundacions… els que han sol·licitat tallers per oferir a tota classe de públics.

3. Consultoria energètica: optimització de factures, auditories energètiques, certificats d’eficiència energètica, informes d’avaluació d’edificis (IEE) i projectes de rehabilitació integral energètica d’edificis.

Tots els beneficis obtinguts, tant els serveis directes, com els estalvis obtinguts en l’optimització de factures, es destinen a finançar la nostra línia d’intervenció social.

Més informació: www.socaire.es

Per què es va crear?

Som un petit grup d’amics i amigues que venim dels moviments socials (col·lectiu Decrece Madrid) i estudiantils (Ecoaldea de la UCM) de Madrid, en els quals hem participat difonent les filosofies derivades del decreixement, l’economia del bé comú, l’ecofeminisme, les lluites ecologistes i les alternatives reals que es plantegen per col·locar la vida al centre i fer front als models que no tenen en compte els límits planetaris.

D’aquestes militàncies es van forjar bones amistats i ganes de crear un projecte comú que ens permetés continuar les nostres lluites, centrades sobretot en la transició energètica i la justícia social, per generar una font d’ingressos coherent amb la nostra manera d’entendre la vida i l’ocupació.

En paral·lel, el projecte Mares Madrid, que promociona l’emprenedoria col·laborativa emmarcada en l’economia social i solidària oferint espais de treball i assessorament, ens brinda l’oportunitat de començar el nostre camí en un edifici (Mar de Energía) destinat a projectes relacionats amb el món energètic.

És en aquest moment quan neix Socaire, Consciència Energètica, i comença la seva activitat instal·lada en aquest espai.

Quins són els objectius?

Socaire té dos objectius principals:

 1. Fomentar la transició cap a una cultura energètica més sostenible, eficient i accessible per a tothom.
 2. Lluitar contra situacions de pobresa energètica i d’inseguretat elèctrica en llars.

Les activitats que desenvolupem per assolir els nostres objectius es corresponen amb les nostres tres línies de treball.

A través de la formació, la intervenció social i la consultoria energètica aconseguim lliurar eines a la ciutadania que potencien l’apoderament davant dels mercats energètics i potenciar el consum conscient de l’energia que fem servir diàriament.

Relacions amb moviments socials?

Participem en les assemblees de la Plataforma per un Nou Model Energètic de Madrid, de fet, les reunions se celebren al nostre espai de treball (Mar de Energía).

A través de Mares Madrid estem en contacte directe amb multitud d’iniciatives que, com nosaltres, volen impulsar una transició energètica a través de l’economia social i solidària, una d’aquestes sinergies s’ha convertit en una xarxa d’iniciatives anomenat reBive, la qual pretén oferir serveis integrals per fomentar la rehabilitació energètica d’edificis, impulsar la instal·lació d’energies renovables i optimitzar els contractes energètics a través de l’optimització de factures i un ús conscient dels equips i recursos.

Beneficis per a l'entorn

El nostre projecte produeix múltiples beneficis:

 • Mediambientals. Un ús més responsable i conscient de l’energia ajuda a mitigar les conseqüències del canvi climàtic i a reduir l’emissió de gasos d’efectes hivernacle.
 • Ciutadania apoderada i conscient. L’”alfabetització energètica” permet lliurar eines i coneixements fonamentals per entendre com funciona el mercat elèctric, conèixer els teus drets i obligacions com a consumidora, fer un ús més eficient dels recursos i ser un agent actiu en la lluita per la democratització i l’accés universal a l’energia.
 • Socials. A través del nostre projecte d’intervenció social en habitatges en situacions de vulnerabilitat energètica, volem oferir solucions reals i duradores a les llars que tenen serioses dificultats per accedir als recursos energètics necessaris per mantenir un habitatge en condicions confortables i saludables.

Els tallers i activitats es plantegen per potenciar el desenvolupament comunitari i crear xarxes de suport mutu, utilitzant com a fil conductor la consciència energètica col·lectiva.

 • Econòmics. L’estalvi i l’eficiència energètica estan relacionats directament amb el benefici econòmic.

En situacions de pobresa energètica, aconseguir optimitzar la despesa energètica significa poder destinar més recursos a altres necessitats (alimentàries, educatives, transport…) igual d’importants.

 • Seguretat elèctrica. Un dels objectius de la intervenció en habitatges és garantir la seguretat de la instal·lació elèctrica d’aquelles llars més vulnerables, això no només evita accidents (incendis elèctrics, curtcircuits…) en aquest habitatge, sinó a tot l’edifici, per tant, el benefici és compartit entre tot el veïnat.
 • Aliances. La intervenció en llars en situació vulnerable la plantegem a través de l’establiment d’aliances amb “socis locals” que ja treballin amb aquesta població (associacions de veïns, fundacions, administració pública…). Poder revertir situacions de pobresa energètica implica disminuir partides pressupostàries d’aquestes entitats que destinen al pagament de factures o la gestió de casos de talls imminents de subministraments.

Gràcies a la formació i intervenció en habitatge es generen nous projectes i formes d’actuar en el territori d’una manera integral i transformadora, potenciant la xarxa de suport mutu entre veïnes i entitats socials.

A què destinareu els diners del premi?

Si Socaire obtingués el premi de la línia de pobresa energètica (10.000 €) el destinaríem a posar en marxa un projecte pilot que portem desenvolupant des de fa un any per lluitar contra situacions de pobresa energètica a 20 llars de districte Villa de Vallecas.

La intervenció social del projecte la dividim en 3 àrees complementàries:

 1. Formació i sensibilització:
  1. Tallers d’estalvi i eficiència energètica
  2. Taller d’optimització de factures
  3. Consciència energètica col·lectiva
 2. Intervenció en habitatges:
  1. Auditoria energètica dels habitatges
  2. Revisió de seguretat elèctrica a tots els habitatges
  3. Instal·lació de mesures de microeficiència energètica
 3. Oficina d’assessorament: “Finestreta energètica”:
  1. Assessorament personalitzat
  2. Espai de suport per al seguiment del projecte

Per poder establir el contacte amb aquestes 20 llars, comptem amb l’associació Centro Trama, la qual treballa des de fa dècades al barri i resulta imprescindible per generar la confiança necessària perquè les veïnes participin del projecte. D’altra banda, Centro Trama cediria la seva seu per a la realització dels tallers formatius.

El pressupost que proposem per a la seva execució és de 10.791 €, dels quals Socaire assumeix el 24,94% i el premi de Germinador Social, l’altre 75,06%. (Considerant 19% d’IRPF – Vegeu l’annex 1).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *