Projecte premiat de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: ABD Associació Benestar i Desenvolupament
Idioma: Castellà
Any de creació: 1990
Ubicació: Barcelona
Forma jurídica: Associació sense afany de lucre
Nre. de sòcies: 12
Nre. de treballadores: 504
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica:
Quina activitat econòmica? Gestió i prestació de serveis
Més informació: https://energiajusta.org/

Per què es va crear?

ABD neix a la dècada dels 80, quan el consum de drogues i la pandèmia de la sida van fer estralls entre la població jove. En aquest context, un grup de professionals i voluntaris/àries, sense adhesions polítiques ni confessionals, ens vam organitzar per oferir atenció a aquest fenomen tan destructiu. Avui, ABD és un referent pel que fa a la gestió de plaers i riscos en l’ús de les drogues i en l’acompanyament de persones drogodependents, però també pel que fa a la lluita contra les desigualtats i la fragilitat social.

Quins són els objectius?

Som una organització no governamental i sense ànim de lucre que defensem les persones en situació de fragilitat social des de fa més de 30 anys, a través de l’acompanyament de persones en diferents moments de les seves trajectòries vitals, individualment o en grup, i actuant en la comunitat. Ens mou la construcció d’una societat justa que erradiqui les desigualtats i l’exclusió social i on totes persones tinguin les mateixes oportunitats.

Alguns dels nostres objectius són:

  • Reduir el risc de pobresa, exclusió i desigualtats.
  • Afavorir processos d’inclusió social i laboral.
  • Promoure la igualtat de gènere.
  • Acompanyar famílies en situacions de vulnerabilitat social.
  • Acabar amb la discriminació per qualsevol motiu.
  • Promoure els drets dels infants i vetllar per la seva protecció.
  • Promoure la salut i prevenció d’addiccions.
  • Reduir la dependència i promoure l’autonomia.
  • Afavorir un envelliment i una vida dignes.
  • Apoderar i capacitat persones en situació de fragilitat.

En l’àmbit de la pobresa energètica, tenim un ampli recorregut. Des del 2013 desenvolupem, juntament amb Ecoserveis, diverses iniciatives per afavorir l’apoderament de la ciutadania, promoure la justícia energètica i afavorir canvis en el model energètic actual. El treball conjunt s’inicià amb el projecte Fuel Poverty Group: Xarxa per l’Eerradicació de la Pobresa Energètica, una iniciativa per reduir els efectes de la pobresa energètica en la salut, benestar i economia de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Dins d’aquesta línia comunitària hem generat conjuntament processos de recerca i campanyes comunicatives dirigides a visibilitzar i situar en l’agenda política el fenomen de la pobresa energètica: rodes de premsa com la de la investigació Cruixir de Dents realitzada amb població d’un barri de l’Hospitalet, col·laboració amb MMCC com altaveus per a casos vulnerats, col·laboració amb moviments socials per a l’impuls de la Llei 24/2015, campanyes d’incidència ciutadana pròpies com els espots per a la defensa dels drets energètics que aborden tres aspectes cabdals entorn de la pobresa energètica: menjar o escalfar-se (conseqüències en la salut de la pobresa energètica), comprensió de la factura energètica (conseqüències de l’opacitat del mercat) i que no et tallin el subministrament (protecció de la Llei 24/2015). Finalment destaquem l’organització conjunta de jornades, taules de debat i actes al voltant del dret a l’energia, sent la darrera d’aquestes la jornada “Dret a l’energia: multiplicant aliances per a la lluita contra la pobresa energètica”, que es va celebrar el 24 d’abril del 2018 al Palau Macaya.

Paral·lelament a la tasca comunitària i de defensa de drets, i també conjuntament amb Ecoserveis, vam iniciar el 2016 els programes d’ocupació dirigits a població amb dificultats per a la inserció social que, a través de formació adequada, realitzen tasques d’agent energètic; un nou perfil ocupacional que té com a funció informar, assessorar i intervenir a les llars que pateixen pobresa energètica. Una línia de treball que s’inicià a la Regidoria de Drets Social en forma de prova pilot i en conveni amb més de 8 entitats del sector social i que avui en dia és l’embrió del servei públic Punts d’Assessorament Energètic, 10 PAE a la ciutat de Barcelona que assessoren, acompanyen i protegeixen a la població.

Relacions amb moviments socials?

Treballem conjuntament amb altres entitats i formem part de diferents plataformes com la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya; la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència; Entitats Catalanes d’Acció Social; la Federació Catalana de Voluntariat Social; Federació Catalana de Drogodependències; CESIDA; FOCAGG; l’Acord Ciutadà per una BCN inclusiva i el Consell Ciutat de BCN, entre d’altres.

Beneficis per a l'entorn

Realitzem activitats i elaborem eines dirigides a la creació de xarxa entre les entitats i administracions dels diferents sectors en què treballem al nostre territori. Entre altres coses, com ja s’ha explicat, duem a terme un programa de voluntariat en l’àmbit de l’apoderament i la capacitació energètica adreçada a col·lectius vulnerabilitzats amb un objectiu de sensibilització, transmissió de valors i justícia social que crea i reforça dinàmiques participatives per a la construcció d’una nostra societat implicada, solidària i compromesa.

En aquest sentit, desenvolupem una estratègia comunitària amb un impacte social a múltiples nivells a través de la realització de punts informatius d’assessorament i tallers d’eficiència energètica, que combinem i reforcem amb acompanyaments i assessories individualitzades: acompanyem una mitjana anual de 355 persones en situació de vulnerabilitat energètica. A banda de l’impacte social, això té també un impacte directe en el medi ambient a partir de promoure l’eficiència i l’estalvi energètic de les llars.

Val a dir que el perfil de persona receptora de les nostres actuacions no ha variat al llarg dels anys. Cal assenyalar que aquest perfil continua essent el d’una dona (en un 70%) i amb fills o persones en situació de dependència al seu càrrec, la qual cosa ens permet corroborar que la pobresa energètica no es pot deslligar d’un fenomen molt més ampli com és la feminització de la pobresa, que es materialitza en el fet que a Barcelona un 71% de la població en risc de pobresa són dones (dades de l’Ajuntament de Barcelona, 2016). Creiem que amb la nostra actuació contribuïm en gran part a mitigar aquest fenomen.

A què destinareu els diners del premi?

Desenvolupament de l’aplicació (proveïdor extern): 5.000 €

Suport tècnic, gestió i verificació del desenvolupament de l’aplicació i suport a la comunicació (Ecoserveis): 3.000 €

Coordinació per la gestió i comunicació del projecte professional d’ABD per la gestió del projecte (ABD): 2.000 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *