Nom de l’entitat: Cultural Rocaguinarda SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 1977
Ubicació: Xiprer 13, baixos. 08041 Barcelona
Forma jurídica: Cooperativa de consum. Gestionem una llibreria, activitats culturals diverses i grups de consum.
Persones sòcies: 508, dels quals 297 són dones, 200 homes i 11 entitats. 32 voluntàries.
Nre. de treballadores: 2 treballadores a temps parcial.
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació: www.rocaguinarda.org

Descripció del projecte

– Posar en marxa la Comunitat Energètica Local del Guinardó, allotjant una primera instal·lació pilot de generació solar fotovoltaica en el terrat del Casal Municipal de Joves Girapells, en cessió d’ús de 30 anys +5.
– La CEL farà una tasca d’assessorament energètic, especialment per a comunitats de veïnes i veïns per facilitar l’autoconsum comunitari i promoure l’empoderament en matèria energètica.
– Acompanyar i donar assessorament a altres iniciatives d’autoconsum comunitari de la ciutat. Ser la prova pilot reproduïble en altres barris.

Per què es va crear?

El 1979 es constitueix Rocaguinarda com a cooperativa de consum amb la finalitat d’apropar la cultura i les seves diferents manifestacions al barri i facilitar l’accés als productes culturals, especialment els llibres. L’any següent obre les portes la llibreria i local social al carrer Xiprer, 13.

En el decurs del temps s’incorpora, al mateix espai, una secció de productes ecològics i cooperatius de consum alimentari i de neteja.
L’any 2006, amb la creació d’Ecorocaguinarda es promou el consum agroalimentari amb relació directa amb els productors, mitjançant la cistella setmanal autogestionada pel grup.

El 2017 signem un acord d’intercooperació amb Som Energia i al nostre local s’ubica un punt d’informació de la companyia.
Ara ens hem proposat fer un pas més enllà i treballar activament per la sobirania energètica, amb la creació de la secció energètica de Rocaguinarda.

Quins són els objectius?

L’objectiu general del projecte és dissenyar, implementar i dinamitzar una comunitat energètica local al barri del Guinardó. Amb la creació d’aquesta comunitat energètica donem resposta a quatre grans reptes amb els quals treballen el Pla clima i energia 2030, el Proencat 2050 i el Pacte Verd Europeu perquè l’economia i la societat europees siguin climàticament neutres d’aquí al 2050:
– Posar en marxa una prova pilot d’instal·lació fotovoltaica en teulada pública i de gestió comunitària a la ciutat de Barcelona, i afavorir d’aquesta manera altres instal·lacions similars al barri i a la ciutat, així com la generació d’altres futures CEL.
– A través de la figura de l’agent energètic de la comunitat, oferir assessorament i acompanyament per a la millora en els hàbits energètics a les llars i als edificis.
– Justícia climàtica: garantir el dret als subministraments bàsics com és l’electricitat. Es treballarà perquè famílies en situació de vulnerabilitat energètica participin en la comunitat i facin ús de part de l’energia generada.
– Formar al veïnat sobre eficiència, hàbits de consum energètic i sobre la figura del prosumer, per deixar de ser consumidores passives i passar a ser consumidores proactives, productores de l’energia consumida.
– Impulsar l’acció ciutadana: la mateixa comunitat és un projecte que sorgeix de la ciutadania organitzada i serà gestionada per la mateixa població (veïns i veïnes del barri del Guinardó).
– Oferir una alternativa als valors i pràctiques oligopolístics.
– Posar en pràctica un sistema de governança transparent, autònom i participatiu.

Com garantiu la diversitat?

Pel que fa al gènere, l’equilibri al Consell Rector és de 6 dones i 3 homes. En les activitats culturals també cuidem de mantenir paritat entre autores, músics, etc.

En la programació cultural, mirem d’introduir mirades i obres que afavoreixin la mirada diversa de classe, origen, etc.

Participació interna?

L’Assemblea Anual de sòcies i el Consell Rector mensual, obert a totes les sòcies. A més, hi ha una comissió de gestió de la llibreria conjunta entre Consell Rector i treballadores, i altres comissions d’autoorganització de les activitats i dels grups: Teatre, Pintura, Escriptura, Consum agroecològic, etc.

Relacions amb moviments socials?

Impulsors de la xarxa de suport mutu durant el confinament, membres de la Taula de Suport del Casal d’Entitats del Mas Guinardó, promotors juntament amb altres entitats de la gestió comunitària de l’Hort Pla i Armengol, membres de la plataforma Cultura Coop i la Xarxa de Llibreries Cooperatives, membres de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó, socis de Coop57 i de Som Energia, membres de la XES, del Gremi de Llibreters i de la Federació de Cooperatives de Consum.

Beneficis per a l'entorn

– Enfortirà el treball del teixit associatiu de la zona i la intercooperació: treball conjunt per un bé comú.
– Reduirà l’impacte ambiental en la generació i en la gestió d’energia a les llars i als edificis evitant l’emissió d’una quantitat important de CO2.
– Facilitarà l’empoderament energètic i habitacional dels veïns i les veïnes del barri, fet que obrirà la possibilitat de fer noves accions: punts de recàrrega compartits, enxarxament amb altres comunitats energètiques, etc.
– Es lluitarà contra la pobresa energètica mitjançant el subministrament a famílies vulnerables, d’acord amb Serveis Socials (percentatge de la generació per determinar).

A més, el projecte considerem que està alineat amb com a mínim vuit dels disset objectius de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides:
◦ ODS 1. Fi de la pobresa
◦ ODS 3. Salut i benestar
◦ ODS 7. Energia neta i assequible
◦ ODS 8. Treball digne i creixement econòmic
◦ ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
◦ ODS 12. Consum i producció responsable
◦ ODS 13. Acció climàtica
◦ ODS 17. Aliança per assolir els objectius

Impacte de gènere del projecte

Les reunions de la comunitat, així com les reunions dels grups de treball i òrgans de decisió, es faran en horaris, ubicacions i formats diversos per tal d’afavorir la conciliació familiar.
En les reunions de la comunitat, així com en les reunions dels grups de treball i òrgans de decisió, s’oferirà la possibilitat de canguratge. Aquest servei serà rotatiu entre les diferents persones que formen la comunitat, grup de treball o òrgan de decisió.
Es preveu avaluar la participació segons gènere en tot el transcurs del projecte. Aquesta avaluació es farà segons uns indicadors basats en assistència, participació i rol de cada participant de la comunitat. L’objectiu és visibilitzar l’assoliment o el no assoliment de la paritat de gènere en tots els àmbits de la comunitat i poder millorar en cas necessari.

Tots els continguts generats per la comunitat estaran expressats en un llenguatge no sexista.

Alhora, es treballarà per a la participació de famílies en situació de vulnerabilitat en el projecte. Estudis com ara «Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat» posen de manifest que la desigualtat de gènere és un factor de risc que augmenta la vulnerabilitat i les possibilitats de patir pobresa energètica.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

El projecte ve avalat per la Cooperativa Rocaguinarda, que té 500 persones sòcies que paguen una quota anual pel sosteniment de la cooperativa. Les despeses inicials les pot assumir Rocaguinarda.

A més, som sòcies de serveis de Coop57 i ja hem utilitzat el seu finançament per a les reformes de la llibreria de l’any 2019. La tercera part del crèdit l’hem amortitzat anticipadament aquest 2021.
La inversió requerida per instal·lar la planta de generació solar fotovoltaica és d’uns 45.000 €. Es cobrirà amb un préstec de Coop57, amb avals individuals solidaris de totes les participants en la comunitat: 35.

Característiques de la planta: 60 plaques amb una potència nominal de 20 kW i 24 kW de pic. Energia generada a l’any: 30.000 kWh. Estalvi d’emissions de CO2 a l’any: 12.000 kg.

Pressupost estimat de la instal·lació el primer any
– Assessorament i tràmits administratius: 3.000 €
– Materials de difusió (pancarta, díptic, cartells): 1.000 €
– Dinamització (un contracte en pràctiques de 6 mesos): 3.000 €
– Fons de garantia de Coop57: 450 €
– Assegurança: 100 €
– Manteniment: 300 €
– Cost de la planta (inversió): 45.000 €

Ingressos previstos
– Aportació de Rocaguinarda: 2.000 €
– Subvencions i ajudes públiques: 2.500 €
– Aportació dels membres de la comunitat: 3.500 €

Els possibles ajuts fiscals de participants i d’organismes públics es destinaran a l’amortització anticipada del crèdit.

A què destinareu els diners del premi?

Promoció de la comunitat i divulgació de la sobirania energètica i l’autoconsum comunitari i compartit: 1.000 €.
Contractació d’un estudiant en pràctiques per dinamitzar el projecte i tasques de comunicació: 3.000 €.

Espai de debat amb 4 comentaris. Participes?
  1. Prego es posin en contacte pel correu electrònic i per telèfon,
    665 954 349.
    Voldria informació voldria iniciar la energia fotovoltaica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *