Nom de l’entitat: Axúntase: Suport a la constitució i difusió d’una comunitat energètica a Llanera (Astúries).
Idioma: Castellà
Any de creació: 2018
Ubicació: C/Rafael Altamira núm. 5, 3º D, 33006 OVIEDO
Forma jurídica: Cooperativa
Nre. de sòcies: 25 sòcies
Nre. de treballadores: 1 economista, 1 advocada, 1 estudi d’arquitectura, 1 periodista, 1 equip d’acompanyament i mediació (Los Glayus). En el futur: 2 cuineres, 1 persona de manteniment i neteja, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, auxiliars de sector sanitari…
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica  
Més informació: http://www.axuntase.es/

Descripció del projecte

Axuntase és un projecte de cohousing o habitatge col·laboratiu d’uns 5.200 m2 amb 36 unitats i uns 1.900 m2 de zones comunes. S’instal·larà una quantitat important de plaques solars (el consum estimat serà de 96.400 kWh) per a una producció anual estimada de 117.222 kWh. Serem el nucli central per al llançament i constitució d’una comunitat energètica en tota la zona de Llanera (Astúries), a la qual s’uniran veïns, polígons industrials limítrofs i complexos públics com La Morgal, i en estreta col·laboració amb AstuEnerxía com a soci col·laborador.

Per què es va crear?

El grup llavor sorgeix de la iniciativa de cinc dones d’entre 39 i 66 anys el 2014 que, a l’any següent, creen una associació com a instrument base per al desenvolupament d’un projecte de vida en companyia per viure millor i crear un cohabitatge. El 2018 és quan Axuntase es registra oficialment com a societat cooperativa.

L’objectiu era una vida en comú, de suport mutu i amb un compromís real amb el medi ambient, reduir la petjada de carboni i amb criteris de sostenibilitat, i és aquí on es concep la creació d’una comunitat energètica per reduir l’impacte ambiental del complex d’habitatges amb la filosofia de petjada de carboni zero.

Quins són els objectius?

• Contribuir a la repoblació: duplicaríem els habitants de la zona.
• Generar nova activitat econòmica: el disseny dels nostres habitatges, centrat en l’eficiència energètica (qualitat passivhaus), activarà el sector de la construcció i de les instal·lacions a la zona, la qual cosa suposarà la dinamització de l’ocupació local i la creació d’ocupació estable, tant directa (personal assistencial i de serveis) com indirecta (comerç al detall, de serveis, restauració, hostaleria…).
• Atendre i tenir cura de la població (gent gran, persones dependents, infància…) prestant atenció a les cures compartides. El nostre projecte de cohabitatge comptarà amb un programa de cures en el marc de l’atenció centrada en la persona.
• Recuperar i revalorar recursos locals consumint productes i serveis de proximitat, de manera que la cooperativa serà un focus molt important de dinamització de l’economia local.
• Contribuir a la transició energètica amb la millora de l’eficiència energètica i mediambiental. Adoptem un compromís amb l’energia renovable amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i/o aerotèrmia. El nostre model és evolucionar fins a l’autoconsum per aconseguir l’autosuficiència energètica i reduir la petjada de carboni residual.
• Contribuir a la transformació digital amb la instal·lació de cablejat de fibra òptica al municipi. Tenim prevista una zona de coworking amb cabines insonoritzades, oberta a gent de fora.
• Contribuir a la renovació ecològica amb una planta de fitotractament, cultius ecològics en horts d’autoconsum i recollida selectiva de residus, compostatge d’orgànics i reciclatge primari.

Com garantiu la diversitat?

El nostre projecte té un ferm compromís per integrar gent de totes les edats, fugint de l’edatisme i afavorint la inclusió de joves i la integració de dones en el col·lectiu que volem contractar. Tenim un ferm compromís amb la comunitat local a l’hora de contractar i col·laborar en les activitats i la vida social i cultural de la zona. Dins el nostre ideari hi ha el compromís amb persones amb discapacitat (serà un edifici adaptat sense barreres arquitectòniques).

Participació interna?

Tenim els nostres propis estatuts i un reglament de règim intern. Comptem amb uns òrgans que són els encarregats de la presa de decisions i la seva implementació: l’Assemblea i el Consell Rector.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social. És on s’aproven les decisions importants i rellevants.
El Consell Rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la cooperativa. Està compost per 7 membres.
Tots els nostres cooperativistes col·laboren en grups de treball i de suport. És el Consell Rector el que crea els que considera oportuns.

Relacions amb moviments socials?

Assessorament i col·laboració amb altres cohabitatges (Brisas del Cantábrico, Entrepatios, Travensol…).
• ECOPRUVIA (associació sense ànim de lucre que aglutina un grup de consum ecològic, horts comunitaris…).
• Associacions de Llanera (Astúries).
Membres de:
• Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios).
• Enredaes (eina de l’economia social asturiana).
• AstuEnerxía (projecte cooperatiu de consum d’energia renovable que fomenta la transició a un nou model energètic més sostenible i participatiu).

Beneficis per a l'entorn

Astúries és un territori que en la història recent ha viscut d’indústries pesants altament contaminants juntament amb la producció d’energia amb carbó. La materialització d’una comunitat energètica en territori asturià promoguda per un moviment social servirà com a transformació social en poder demostrar a la resta d’habitants, i especialment a les institucions, que la transició energètica és possible i que els moviments socials aposten per una energia neta. Servirà també per eliminar el fals mite entre la població asturiana que l’energia fotovoltaica no és viable a Astúries per la falta de sol.
En aquest sentit tenim una sèrie de compromisos:
• Compromís amb la millora de l’eficiència energètica i mediambiental en el medi rural: el complex es construirà a nivell passivhaus, fet al qual contribueix la seva orientació cap al sud.
• Compromís amb l’energia renovable: instal·lació de plaques fotovoltaiques i/o aerotèrmia. El nostre model és evolucionar fins a l’autoconsum per aconseguir l’autosuficiència energètica.
• Compromís amb la mobilitat sostenible amb cotxes elèctrics compartits i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
• Projectes per reduir la petjada de carboni residual.
Volem contribuir a la renovació ecològica. Tenim planificat:
• Una planta de fitotractament per a les aigües residuals que després es retornen al subsol.
• Una bassa com a reserva d’aigua de reg i com a biòtop per atraure aus, amfibis i altres animals.
• Un paravent amb arbrat. Abans de la construcció hem començat amb la plantació d’un paravent format per arbres autòctons. Així contribuïm a mantenir un hàbitat forestal.
• Establir un cultiu ecològic al nostre propi terreny destinat a l’autoconsum. En l’actualitat disposarem d’uns 5.000 m2 de terreny per a ús agrícola. Hi ha un projecte d’ampliar l’hort ecològic amb la compra d’un prat contigu a la ubicació actual.
• La recollida selectiva de residus, compostatge d’orgànics i reciclatge primari.

Impacte de gènere del projecte

Aquest tema suposa un repte molt important per a Axuntase, ja que la majoria de la seva població són dones que, d’altra banda, tenen una esperança de vida més alta que els homes.
• Les polítiques d’atenció centrada en la persona evitaran que les cures recaiguin, com és tradicional, en les dones.
• Actualment la presència de dones als òrgans de responsabilitat i decisió en l’organigrama i les comissions és majoritària.
• De cara a la contractació es tindran en compte criteris d’igualtat, promoció d’ocupació juvenil i d’integració social.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

La instal·lació base d’aquesta comunitat serà propietat i rebrà el finançament d’Axuntase Societat Cooperativa. La producció de la instal·lació serà utilitzada en el complex de la cooperativa de 36 habitatges col·laboratius. S’estima un consum per habitatge de 2 kW, inclosos els serveis comuns, la qual cosa ens dona un total de 76 kW. La instal·lació proposada tindrà una potència instal·lada de 90 kWp. En l’acord de repartiment Axuntase es reservarà un 0,8 % de l’energia produïda per al seu complex; la resta es repartirà amb els habitatges circumdants en els percentatges que s’estimen adequats per a cada habitatge sense superar en total el 0,2 % restant de l’energia.
La comunitat energètica es constituirà com a cooperativa en què participaran Axuntase, AstuEnerxía i els particulars veïns, sense perjudici que en un futur, amb la previsible evolució de les condicions de repartiment d’energia, puguin incorporar-s’hi els polígons limítrofs i el complex públic de La Morgal, per exemple.
El paper d’AstuEnerxía serà el de soci col·laborador per aconseguir els objectius de la comunitat aportant la gestió de l’energia, els acords de repartiment i la promoció i difusió del projecte.
El pressupost de la instal·lació, legalització i inscripció al registre d’autoconsum és de 73.463 €, amb impostos no inclosos.
S’estima que el consum anual d’Axuntase serà de 96.400 kWh i la producció anual del sistema fotovoltaic serà de 117.222 kWh.
Es preveu que el 70 % de la demanda quedi coberta per la instal·lació fotovoltaica, això són 67.480 kWh, amb la qual cosa la resta de la producció (49.742 kWh anuals) queda per cedir a la comunitat energètica.
La reducció de la petjada de carboni de la instal·lació serà de 25,98 Tm de CO2 equivalents anuals.
Aquest càlcul ens porta a un període d’amortització de 5,82 anys.

A què destinareu els diners del premi?

Els diners del premi es destinarien a constituir la cooperativa, que seria la base legal de la comunitat energètica. Per fer aquest pas és necessari desenvolupar un procés d’informació i divulgació entre les persones i empreses locals i institucions públiques (especialment l’Ajuntament de Llanera) mitjançant l’organització de xerrades informatives presencials i una divulgació a través del web i xarxes socials que permeti la captació de socis. L’objectiu del projecte és que la comunitat energètica vagi creixent en grandària segons la demanda dels agents locals i que es converteixi en un projecte de referència en territori asturià.

Espai de debat amb 8 comentaris. Participes?
 1. Me parece importante estos proyectos, y es posible que con el primero se ayude a expandir estas ideas.

 2. Me encanta que se incentive a la gente a vivir en un medio rural de forma respetuosa con el planeta.

 3. Si. Tenemos un proyecto de creación del primer cohousing en Asturias en plena naturaleza donde deseamos impulsar una Comunidad Energética para beneficio de nuestrxs vecinxs. Síguenos en redes. Gracias

 4. Gran proyecto y buen trabajo.
  Estupendo,tenemos mucho que aprender de vosotros.
  Es posible entrar en contacto con vosotros y visitar las instalaciones?
  Somos un grupo pequeño de personas interesados en casas ecolaborativas y estamos comenzando esta andanza.
  Un saludo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *