Projecte premiat de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: Trabajador@s de la Agencia Andaluza de la Energía.
Idioma: Castellà
Any de creació: 2020
Ubicació: C/ Isaac Newton, 6. 41092 Sevilla
Forma jurídica: Som un grup de treballadors i treballadores d’una empresa pública; sense forma jurídica.
Nre. de sòcies: Grup motor: 3 persones
Nre. de treballadores: Grup complert: 120 persones. Tipus de vincle: voluntàries.
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació  –

Descripció del projecte

Consisteix a muntar instal·lacions d’autoconsum col·lectiu (solar fotovoltaic) en cases de famílies vulnerables mitjançant un finançament participatiu del tipus crowdlending, de manera que les famílies gaudeixen d’un estalvi de vora 100 € a l’any en les factures de la llum, i sense haver de pagar cap euro per això. Les instal·lacions d’autoconsum s’ofereixen en règim de lloguer, i les quotes són assumides per una ONG col·laboradora (en els primers pilots, Càritas). Aquesta ONG, que també forma part de l’autoconsum col·lectiu, sufraga aquestes quotes amb l’estalvi econòmic que obté en la factura de la llum.

Per què es va crear?

Som un grup de treballadores de l’Agència Andalusa de l’Energia, molt sensibilitzades amb l’energia, el medi ambient i la pobresa energètica; des de fa temps percebem que els col·lectius vulnerables s’estan quedant enrere en la transició energètica i no poden fer servir les energies renovables.

La situació de pandèmia i les pujades del preu de l’electricitat que estan patint les persones amb menys recursos ens han animat a passar de les paraules a l’acció, i posar en marxa un projecte real amb impacte social i mediambiental.

Amb aquest projecte volem demostrar que les persones amb menys recursos també poden beneficiar-se de les energies renovables. I ho volem fer d’una manera molt honesta, transparent i, per descomptat, no lucrativa.

Quins són els objectius?

Objectius:
• Objectiu principal: donar poder a les persones amb menys recursos que pateixen pobresa energètica perquè puguin fer servir les energies renovables a casa seva.
• Objectiu secundari: desenvolupar un model innovador i viable de finançament d’autoconsum col·lectiu per a persones que pateixen pobresa energètica, que no requereixi subvencions ni donacions.

Activitats:
• Primer pas: les treballadores de l’Agència Andalusa de l’Energia (AAE) prestem diners a l’empresa instal·ladora perquè es pugui finançar la instal·lació d’autoconsum. Aquest pas el fem a través de la plataforma de finançament col·lectiu ECROWD. A més, les treballadores oferim una assistència tècnica gratuïta a les famílies vulnerables per millorar els paràmetres de les seves factures de la llum.
• Segon pas: amb l’ajuda de l’ONG, seleccionem les famílies vulnerables seguint uns estrictes criteris que ens assegurin que la instal·lació es destinarà a famílies vulnerables de manera justa.
• Tercer pas: triem un edifici de l’ONG. La instal·lació d’autoconsum col·lectiu subministra electricitat tant a aquest edifici com als habitatges vulnerables. L’estalvi que obté l’ONG serveix per pagar les quotes de lloguer de la instal·lació d’autoconsum.
• Quart pas: amb el préstec de les treballadores, l’empresa instal·ladora fa la instal·lació completa d’autoconsum col·lectiu als habitatges de les famílies vulnerables.
• Cinquè pas: part de la quota de lloguer que ingressa l’empresa instal·ladora (procedent de l’ONG) serveix per tornar el préstec a poc a poc a les treballadores de l’AAE.

Com garantiu la diversitat?

La perspectiva de gènere és fonamental en el desenvolupament d’aquest projecte. Prestem especial atenció a la igualtat entre homes i dones. També prestem molta atenció a la diversitat segons edat i segons nivell professional. En totes les fases del projecte hem comptat amb persones de tots dos gèneres, també al grup motor.

Participació interna?

Les decisions són consensuades, integren totes les visions i propostes i es prenen per unanimitat.

Relacions amb moviments socials?

Part dels integrants del grup motor som socis i sòcies de Som Energia, i d’ONG de perfil social i mediambiental (Greenpeace i Metges Sense Fronteres, entre d’altres). A més, en el desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de Càritas i la Creu Roja.

Beneficis per a l'entorn

Benefici per a l’entorn i el medi ambient
Les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu produeixen electricitat 100 % renovable, la qual cosa permet reduir el consum d’electricitat de la xarxa, amb el consegüent benefici en termes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, així com de reducció de les pèrdues en el transport i distribució de l’electricitat.

A més, com que les instal·lacions s’ubiquen en els terrats i teulades dels habitatges de les famílies vulnerables, s’aconsegueix una generació renovable sense afectar negativament la biodiversitat i altres activitats socials i econòmiques.

També té impactes positius des d’un punt de vista d’ocupació, ja que triem empreses instal·ladores locals; en particular, les que integren en els seus equips de treball persones en situació d’exclusió social procedents de processos d’inserció laboral.

Benefici per a la transició energètica
Aquest projecte facilita que les persones amb menys recursos també formin part de la transició energètica a través de l’autoconsum col·lectiu.

A més, afavoreix un model energètic més plural, diversificat, just i renovable. Així mateix, volem destacar que l’autoconsum col·lectiu és de proximitat (amb ús de la xarxa elèctrica de distribució), un tipus d’actuació encara poc desenvolupada a Espanya, sobretot en entorns socioeconòmicament vulnerables.

Finalment, el projecte contribueix a reduir la pobresa energètica, atès que permet reduir la factura de la llum de les famílies vulnerables.

Impacte de gènere del projecte

El grup de treballadores que desenvolupa aquest projecte està equilibrat en termes de gènere.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

El projecte és viable i autosostingut des del punt de vista econòmic i financer. Un dels objectius del projecte és precisament dissenyar i posar en marxa un model de finançament innovador d’instal·lacions d’autoconsum per a col·lectius vulnerables que no requereixi ni donacions ni subvencions.

Les instal·lacions tenen un cost de prop de 4.000 € per família vulnerable.

La inversió inicial de la instal·lació és assumida per l’empresa instal·ladora, a través del préstec col·lectiu de les treballadores de l’Agència Andalusa de l’Energia. L’empresa instal·ladora també assumeix les despeses de manteniment de la instal·lació d’autoconsum durant tota la vigència del projecte.

El préstec té una durada de 5 anys i el tipus d’interès és del 0 %. És a dir, durant 5 anys l’empresa instal·ladora retorna a les treballadores, mitjançant quotes periòdiques, els diners prestats.

Cada família vulnerable, gràcies a la instal·lació d’autoconsum col·lectiu, obté un estalvi econòmic anual d’aproximadament 100 € en la factura de la llum.
L’edifici de l’ONG col·laboradora obté un estalvi d’aproximadament 300 € anuals en la factura de la llum (per cada família vulnerable que participa en el projecte), que es destina al pagament de les quotes de lloguer, fins que la instal·lació d’autoconsum quedi amortitzada (aproximadament al cap de 15 anys).

A què destinareu els diners del premi?

Els diners del premi ens permetran ampliar l’abast del projecte i involucrar-hi més famílies (també petites botigues i comerços del barri). A banda, el més important és que ens permetrà fer els primers passos per crear una comunitat energètica entre totes les participants del projecte. Així podrem amplificar la potència i l’impacte d’un projecte d’aquesta mena, que al seu torn pugui servir d’inspiració per a altres grups motors de treballadores d’altres entitats o organitzacions.

A més, els diners ens permetran reduir el nombre d’anys d’amortització de la instal·lació i, per tant, aconseguir que les famílies aconsegueixin un estalvi més gran en la factura a partir de l’any en què la instal·lació ja estigui amortitzada.

Espai de debat amb 5 comentaris. Participes?
    1. Muchas gracias por tu comentario, Isabela. Es un proyecto en el que l@s trabajador@s de la Agencia Andaluza de la Energía hemos puesto mucho cariño e ilusión.

  1. Me ha parecido un proyecto increíble! Sobre todo ver cómo a iniciativa de un grupo de personas se intenta hacer llegar el autoconsumo a unos hogares con menos recursos. Sin duda alguna, una idea genial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *