Nom de l’entitat: Plataforma Salvemos Farrajon
Idioma: Català
Any de creació: 2021
Ubicació:
Forma jurídica: Xarxa ciutadana
Nre. de sòcies: 50 voluntàries.
Nre. de treballadores:
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació:

Descripció del projecte

Posada en marxa de la primera comunitat energètica de Bunyol, amb un pilot que combini energia hidràulica i biomassa. El nostre riu es va fer servir com a font d’energia per moure molins de les papereres: recuperarem la força d’aquella experiència. Vam ser un dels primers municipis en què es van instal·lar aerogeneradors, sense cap benefici per al poble: beurem d’aquests vents per instal·lar xarxes de calor amb biomassa. Promourem comunitats energètiques locals a tots els nostres barris per retornar l’energia a la gent.

Per què es va crear?

L’origen d’aquest projecte és dual.
Té un vessant reactiu davant l’amenaça d’instal·lació d’una macroplanta fotovoltaica que, si es materialitza, arrasarà 70 hectàrees de terreny d’un gran valor paisatgístic i agrícola i ric en biodiversitat.
La intenció és, doncs, proposar a la població i al govern municipal una alternativa a l’especulació i apropiació de terres, la destrucció d’ecosistemes i la perpetuació d’un model energètic injust que afavoreix l’oligopoli i penalitza el consumidor i impedeix el camí cap a la sobirania energètica i la gestió comunitària.

Quins són els objectius?

En primer lloc, el projecte té l’objectiu d’oferir una alternativa als megaparcs fotovoltaics que proliferen a les zones rurals més despoblades a través d’un model centralitzat i oligopolístic que vol perpetuar-se.
En segon lloc, i no menys important, el de responsabilitzar-nos com a éssers humans interdependents i ecodependents per impulsar una transició vers un model baix en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per tal de contribuir a reduir la nostra petjada de carboni com a poble i comunitat energètica local.
Amb això pretenem fer un altre pas més cap a la recuperació d’una vida en harmonia amb el planeta que ens sosté.

Com garantiu la diversitat?

Vetllem perquè es tinguin en compte totes les opinions i propostes, sense que importi qui les proposi.

Participació interna?

Totes les decisions es prenen a l’assemblea.

Relacions amb moviments socials?

Som membres de la Coordinadora de Plataformes Valencianes, del Consell Comarcal de Medi Ambient i d’ALIENTE.

Beneficis per a l'entorn

Com altres que van en la mateixa línia, aquest projecte tindrà, si fructifica, impactes positius en tots els sentits.

Des del punt de vista social permetria un acostament cap a la democràcia i la sobirania energètiques amb tot el que això implica en termes de reducció de factures i, per tant, de pobresa energètica.

D’altra banda, impulsaria un canvi cultural i pedagògic en la població: aquesta aprendria col·lectivament a rebutjar i a no dependre d’un model centralista especulatiu i destructor d’ecosistemes en mans de multinacionals, i adoptaria un model distribuït i local, basat en el respecte i les possibilitats que ens ofereix la gestió comunitària i l’aprofitament sostenible dels recursos dels quals disposem al nostre territori.

L’impacte mediambiental seria molt positiu perquè, a més de totes les conseqüències derivades del que s’ha exposat, el model de comunitat energètica local com el que proposem en aquest projecte possibilita un consum de proximitat i amb recursos renovables generats al territori.

Finalment, passaríem d’un consum energètic derivat del model oligopolístic actual, en què s’aboquen energies fòssils i brutes amb encara moltes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a un altre amb unes emissions que s’aproparien a zero, que és l’objectiu que hem d’assolir per mitigar el canvi climàtic que ja estem patint.

Impacte de gènere del projecte

L’impacte de gènere també seria visible, ja que aquelles famílies monoparentals (que en realitat són gairebé totes monomarentals, en què una sola dona cria en soledat els seus fills), amb tota la càrrega econòmica extra que això comporta, veuria reduir-se ostensiblement la seva factura i, per tant, allunyar-se a poc a poc el fantasma de la pobresa energètica.
A més, si tirés endavant el nostre projecte de comunitat energètica local, emparada jurídicament en una cooperativa energètica comunitària i local, seria cogestionada entre dones i homes per igual, i tindríem en les nostres bases una paritat total en els òrgans de gestió.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

A què destinareu els diners del premi?

Amb els diners del premi farem els primers tràmits legals per posar en marxa el projecte i contractarem personal de suport.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *