Nom de l’entitat: AMIPA Son Anglada
Idioma: Català
Any de creació: 1980
Ubicació: Carrer Reverendo Gabriel Bestard, 38, 07011 Palma, Illes Balears
Forma jurídica: Associació
Persones sòcies: 53 sòcies, 12 voluntàries.
Nre. de treballadores:
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica Escola matinera (cura d’infants fora d’horari lectiu), activitats extraescolars i campus d’estiu. Són activitats externalitzades a altres entitats però les quotes les gestiona l’AMIPA.
Més informació: https://www.facebook.com/amipasonanglada

Descripció del projecte

El projecte consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica de 50 kW per a l’autoproducció compartida entre el centre escolar i els membres de la comunitat educativa que viuen als barris veïns de Son Anglada, Son Roca i Son Ximelis. A partir de la producció d’energia solar es faran accions per a l’estalvi energètic al centre escolar aprofitant el Programa 50/50, promogut per l’Ajuntament de Palma, i perquè les famílies puguin millorar l’aprofitament energètic de la instal·lació. Des de la pràctica de la transició energètica volem educar en els principis de justícia, redistribució, solidaritat i sostenibilitat ambiental.

Per què es va crear?

Arran de diverses converses sobre com poder avançar en la sostenibilitat energètica de l’escola, s’han anat presentant idees sobre com fer un projecte que, a més, incorpori una important vessant social, educativa i participativa de la comunitat del centre escolar.

Quins són els objectius?

Els objectius són:
– Aconseguir que l’escola funcioni al 100 % amb energia renovable per ser part activa contra l’emergència climàtica.
– Implicar la comunitat educativa per prendre consciència del problema i, alhora, educar mentre es construeix la solució.
– Estalviar energia i recursos econòmics de l’escola i per a les famílies beneficiàries que viuen al seu voltant.
Una vegada consolidat el primer projecte a l’escola, l’objectiu serà ampliar la producció renovable a altres edificis públics i privats dels barris per augmentar el nombre de famílies beneficiàries de la comunitat energètica. Arribat aquest moment, es valoraran les fórmules jurídiques i de governança més apropiades per a garantir la gestió democràtica, local, transparent i sense ànim de lucre.

Com garantiu la diversitat?

L’associació està integrada per representants de les famílies d’alumnes del centre. La quota anual per formar-ne part és baixa per assegurar una participació elevada i que reflecteixi tota la diversitat de famílies del centre.

Participació interna?

Les decisions més rellevants de l’associació es proposen i s’aproven a l’Assemblea General anual. L’Assemblea General escull els membres de la Junta que representaran l’associació formalment. Tanmateix, les reunions mensuals de la Junta són obertes a totes les persones voluntàries. A les reunions de la Junta es decideixen qüestions del dia a dia i noves propostes i activitats d’interès per a la comunitat educativa.

Relacions amb moviments socials?

Formam part de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca (FAPA Mallorca) i alguns membres actius de l’associació participen en entitats en favor de les energies renovables (Som Energia Mallorca), les finances ètiques (Fiare Banca Etica) o els diversos moviments veïnals en defensa del territori i del benestar dels barris on està situada l’escola.

Beneficis per a l'entorn

L’impacte de la instal·lació d’energies renovables a l’escola seria positiu i immediat sobre la millora del mix energètic, però també significaria un exemple de participació i empoderament de la ciutadania en els recursos energètics, un camí a seguir per a altres grups i comunitats.
L’aprofitament de la teulada per a produir energia reforçaria l’alternativa a l’ocupació de terrenys rústics per part de grans parcs solars, un aspecte amb grans resistències socials a Mallorca.
El projecte se situa en una zona amb gran densitat de població separada geogràficament de la ciutat de Palma que ha desenvolupat forts lligams socials i moviments veïnals amb objectius comuns. Hi ha moltes famílies amb recursos i rendes modestes que podrien veure reduïda la seva despesa energètica gràcies a la comunitat energètica.
La reducció de la factura elèctrica de l’escola permetrà avançar en noves accions per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici gràcies a la seva participació en el Programa 50/50. A les famílies beneficiàries els permetrà estalviar diners en les factures elèctriques.

Impacte de gènere del projecte

La immensa majoria de les persones que participen activament en l’activitat de l’associació són dones. La seva implicació, participació i socialització en un projecte energètic afavorirà la difusió del coneixement i aportarà eines per a empoderar-se en un sector fortament masculinitzat.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

El projecte consisteix en la instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a una potència inicial de 50 kW. La producció es repartirà entre els membres de la comunitat energètica segons s’hagi acordat en les fases inicials d’explicació, recull de propostes i disseny del projecte. També es prendrà en compte la incorporació de coeficients de repartiment dinàmics per als períodes no lectius. L’aprofitament energètic serà per a l’escola i per a membres de l’AMIPA que visquin en els barris propers a la instal·lació. Es calcula que entre 20 i 40 famílies en podrien ser beneficiàries.

La inversió que cal fer per a la instal·lació fotovoltaica de 50 kW és de 72.600 € (IVA inclòs). Les inversions es finançaran a través de petites aportacions per part de membres de l’associació i (si fos necessari) de petits inversors externs a l’associació que rebrien una contraprestació anual en forma d’interès.

La producció anual aproximada serà de 65.000 kWh. D’acord amb el principi de prudència, s’han estimat uns ingressos i despeses anuals restrictius. La comunitat energètica subministrarà l’energia generada per les seves instal·lacions als seus membres. Es facturarà mensualment l’energia subministrada a un preu que compensi els costos de la inversió i del manteniment de les instal·lacions i es preveu que els ingressos seran de 4.550 € anuals.

Les despeses anuals seran per a pagar les assegurances, el manteniment de la instal·lació, els interessos anuals per les aportacions econòmiques rebudes i un servei extern de gestió de l’assignació de la producció i la facturació. La suma de despeses anuals recurrents serà de 2.500 €.
Ateses les hipòtesis prudents de partida, el resultat dels ingressos i despeses permetrà la devolució de tot el finançament rebut en un termini màxim de 21 anys.

A què destinareu els diners del premi?

Amb el premi volem fer front a les despeses inicials del projecte i obtenir una part de la inversió inicial de la instal·lació fotovoltaica. La confiança rebuda amb el premi animarà a molta altra gent a fer la seva aportació econòmica per finançar el projecte i sumar-se a la comunitat energètica.

Espai de debat amb 3 comentaris. Participes?
  1. Me parece interesante que desde los colegios se fomente el consumo responsable y el deber de todos de cuidar nuestro planeta.

  2. Siempre apoyaré cualquier intento de mejorar la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo la de nuestro entorno.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *