Nom de l’entitat: CANDELA, Sociedad Cooperativa Andaluza
Idioma: Castellà
Any de creació: 2020
Ubicació: C/Mercurio 2, Cartaya (Huelva)
Forma jurídica: SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Nre. de sòcies: Actualment som 65 persones sòcies i anem creixent sense pausa.
Nre. de treballadores: No comptem amb personal empleat, encara que les nostres previsions són de tenir un equip de treball a partir del mes de setembre. Per ara totes les tasques són dutes a terme de manera voluntària pel Consell Rector juntament amb un grup de persones sòcies organitzades, en funció de la tasca que cal fer, en grups de treball.
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica  La gestió, producció i comercialització d’energia elèctrica d’origen renovable, l’assessorament i instal·lació d’equips d’autoconsum individual i col·lectiu i el desenvolupament de comunitats energètiques.
Més informació: https://candelacoop.com/

Descripció del projecte

Candela neix de la necessitat de cobrir un buit existent a Andalusia, una comunitat energètica amb vocació d’oferir al poble andalús una oferta de serveis que impulsi els passos cap a la transició energètica, des de la solidaritat i el compromís per combatre la pobresa energètica, i la lluita a favor de la socialització dels serveis bàsics, en aquest cas l’energia.

Candela SCA (Societat Cooperativa Andalusa) és una cooperativa de creació recent que, tot i les dificultats per posar en marxa un projecte col·lectiu i tot i les limitacions de la situació de pandèmia, ha aconseguit avançar. Convençudes de la utilitat, la pertinència i l’impacte positiu que un projecte d’electricitat alternativa com el nostre pot tenir en la nostra comunitat, hem mantingut l’activitat per estructurar l’empresa, els seus elements socials i el seu equip humà, consolidant relacions, incorporant sabers i aprenent a encaixar els temps, les prioritats i els genis.

Per què es va crear?

Candela va sorgir en el context d’unes jornades fruit de la reflexió i l’anàlisi de diverses persones compromeses amb el medi ambient, la transició energètica i les energies renovables. Els continguts d’aquestes jornades ens van portar a la conclusió que era necessari posar en marxa una comunitat energètica cooperativa que ocupés el buit existent en la nostra Comunitat Andalusa i agrupés a totes les persones compromeses amb la idea, algunes de les quals ja participen en cooperatives anteriors, d’altres formen part d’altres cooperatives no andaluses i d’altres que puguin incorporar-se de nou.

Quins són els objectius?

Campanya de sensibilització sobre la necessitat de transitar cap a un nou model energètic. Es treballarà al carrer, en relació i coordinació amb altres col·lectius socials, per actuar i donar resposta concreta als problemes que plantegen les persones.
Objectius
•    Denunciar l’oligopoli elèctric.
•    Fomentar altres formes de consum, basades en l’economia social i solidària.
•    Descentralitzar el consum i el poder de decisió i gestió.
•    Facilitar la participació i la presa de decisions a Candela.
Metodologia
•    Territoris. Les persones sòcies de Candela convoquen a la seva zona reunions informals en què al voltant d’un cafè es fa una contextualització social i mediambiental del model energètic actual i es planteja l’alternativa. Es concreten propostes i un pla de treball. Les persones participants que s’hi comprometin repliquen l’activitat al seu entorn proper.
•    Col·lectius. Candela es reuneix amb cada organització i se signa l’acord de col·laboració, amb diverses possibilitats: participació a Candela, incorporació al Consell Social, comunicació interna als seus membres de l’existència de Candela, organització d’activitats de conscienciació i participació.
Tot aquest treball anirà acompanyat d’una campanya al web i a les xarxes socials en què es pujaran els calendaris de les reunions, es publicaran notícies dels esdeveniments i es penjaran vídeos de les reunions mantingudes.

Document complet i contextualització prèvia

Com garantiu la diversitat?

Hem planejat trobades amb col·lectius socials en què hem cuidat la inclusió de col·lectius diversos: immigració, persones d’origen divers, col·lectius LGTBI, discapacitats i per descomptat col·lectius de dones.

A Candela tenim presents dues coses:
1) Cada persona té un talent propi, únic i diferent, de manera que creem espais de producció col·lectiva de coneixements, volers i poders.
2) La creació d’oportunitats respecte a la diversitat, amb participació en la definició d’aquells aspectes de l’organització que pugui afectar-los.

Participació interna?

La participació té caràcter horitzontal. Hi ha quatre grups de treball: Comunitats energètiques, Difusió, Formació i Finances. Cada grup és autònom. La coordinadora del grup participa en el Consell Rector. El Consell sol·licita al grup activitats per desenvolupar. Els grups de treball col·laboren entre ells.

Es manté la màxima transparència en reunions assembleàries informals.
Les comunitats energètiques creades estatutàriament per Candela es constitueixen amb els espais bàsics de participació (vegeu a l’apartat 3, «Objectius i activitats»).

Relacions amb moviments socials?

Candela està impulsada per col·lectius socials. El Consell Social permet la participació de col·lectius i organitzacions que comparteixen els nostres objectius i valors. És òrgan consultiu i d’assessorament al Consell Rector i a l’Assemblea General. Les seves funcions són:
•    Vetllar pel respecte dels valors i principis fixats al codi ètic.
•    Proposar les línies de treball del Pla de Promoció Social.
•    Supervisar les activitats i l’evolució previsible de la cooperativa en els aspectes socials.
Estem vinculats amb ALIENTE, Px1NME, Som Energia, Unión Renovables, Fecoons i Hispacoop.

Text complet

Beneficis per a l'entorn

Candela és un projecte impulsat per diferents col·lectius socials, polítics i sindicals que fa temps que treballem plegats amb un objectiu comú: crear un espai de confluència social per la base que ens permeti aportar i sumar en la lluita per un nou model energètic a Andalusia.

Treballem juntes per accelerar la necessària transició energètica, convertint-nos en subjectes actius d’un canvi que permeti democratitzar el sistema elèctric al nostre país, al mateix temps que posem el nostre granet de sorra per preservar el planeta.

Aquesta transició energètica, per a la nostra organització, consisteix a crear un model que sigui econòmicament i políticament més democràtic, socialment més just i ecològicament sostenible.

No obstant això, per poc que algú entri a la xarxa i busqui aquesta expressió trobarà centenars d’explicacions que posen l’accent en la descarbonització de l’energia. Així, trobem definicions com ara:
«La transició energètica es defineix com el conjunt de canvis en els models de producció, distribució i consum d’energia per fer-los més sostenibles. L’objectiu és transformar un sistema energètic basat en combustibles fòssils en un sistema energètic fonamentat en les energies renovables.»
«El concepte de transició energètica es defineix, en general, com un canvi estructural a llarg termini en els sistemes energètics.»
«[…] transició energètica, és a dir, canviar d’un sistema energètic radicat en els combustibles fòssils a un de baixes emissions o sense emissions de carboni, basat en les fonts renovables.»

Per això el nostre impacte ha de ser multifactorial, sense que es puguin justificar, mesurar o explicar uns factors sense els altres.
A Candela considerem que:
– L’energia ha de ser un dret humà, assequible per a tota la població, per tal de cobrir les necessitats bàsiques de la vida.
– La producció d’energia té repercussions importants en la vida del planeta i els seus ecosistemes i, per tant, s’ha de racionalitzar perquè no se segueixi deteriorant.
– Per tant, hem d’impulsar el foment de les energies netes i renovables, i promoure un nou model energètic més respectuós amb el planeta.
– L’energia és un bé estratègic, el control de la qual ha de ser popular i estar fora de les lògiques del mercat. Per això no podem seguir depenent de les grans empreses elèctriques que posen els seus interessos econòmics per damunt del bé comú.
– És indispensable, doncs, democratitzar el model energètic existent, i amb aquesta finalitat és fonamental començar a posar en marxa experiències de gestió ciutadana.
–  És important que a Andalusia tinguem un espai o actor local que lluiti per garantir els drets bàsics a la nostra comunitat, que fomenti l’ús d’energies renovables i que contribueixi a enfortir l’economia local.

Creant la nostra comunitat energètica a Andalusia
Naixem per ser una alternativa a les empreses de l’oligopoli elèctric. Que qualsevol persona, companyia, institució o família andalusa pugui contractar el seu subministrament elèctric, instal·lar el seu equip d’autoconsum o generar la seva comunitat energètica a través de Candela i que d’aquesta manera comenci a participar en la gestió de l’energia que consumeix.

Per això estem construint Candela, que és una cooperativa andalusa per al consum i la producció d’energia neta i 100 % renovable. Som una cooperativa sense ànim de lucre, i això significa que tots els beneficis o excedents que puguem obtenir per la nostra activitat es reinverteixen en la cooperativa o en la comunitat.

Candela té entre els seus serveis la producció i comercialització d’energia provinent de fonts renovables i el foment de l’autoconsum, individual o col·lectiu.

Volem comptar amb la participació del màxim nombre possible d’organitzacions i col·lectius que puguin compartir els nostres valors i el nostre desig de caminar cap a una societat millor.

Ens sembla imprescindible que Candela sigui un espai d’articulació social al voltant d’un projecte de transformació real, que permeti teixir xarxes més sòlides entre els col·lectius i organitzacions, que pugui ser construït i defensat per totes en funció d’un interès comú.

Treballem perquè Candela es converteixi en un espai d’articulació ciutadana basat en l’erradicació de la cultura patriarcal i la incorporació de les dones a la gestió energètica.

Pretenem generar un lloc de treball comú de base, col·lectiu i participatiu.

Volem participar en l’impuls de l’economia social com un pilar bàsic del desenvolupament d’Andalusia, com a moviment socioeconòmic de transformació i generador de sobirania popular.

Text amb format

Impacte de gènere del projecte

Cap impacte pot mesurar-se abans de fer-se la intervenció en qüestió, de manera que en aquest apartat expressarem com enfoquem el treball perquè Candela mantingui els principis i valors del seu codi ètic:
– No a la discriminació.
– No a l’assetjament laboral, sexual, per raó de gènere o qualsevol altra circumstància discriminatòria.
– Tracte just i respectuós.
– No a les conductes abusives, hostils o ofensives, siguin verbals o físiques.
– No tolerem comportaments que impliquin qualsevol mena de violència.

A Candela, homes i dones gaudeixen de les mateixes oportunitats per al desenvolupament de les seves aspiracions. Per això ens mantenim en els valors que inspiren aquest projecte, els mateixos que hem reflectit en el nostre codi:
a)    Garantir la paritat en la composició dels òrgans de govern.
b)    Desenvolupar un sistema de formació sobre energia, mercat energètic, etc., fomentant la no discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, creença o qualsevol altra condició personal o social, i impulsant la participació de dones.
c)    Facilitar la participació de les persones que afronten responsabilitats familiars cuidant els horaris i la durada de les reunions, fomentant l’ús de les noves tecnologies i implementant recursos de suport a les cures en la mesura de les nostres possibilitats.

Els processos col·lectius de participació comunitària en els projectes d’energia renovable són una oportunitat excel·lent per informar la comunitat sobre el desenvolupament del projecte i els beneficis associats, així com per millorar-ne l’acceptació social. A més, aquests processos permeten a la comunitat expressar les seves opinions, necessitats i inquietuds.

Les reunions no són un esdeveniment únic al començament del projecte, sinó que són un procés continu que identifica i discuteix els temes claus durant el disseny i construcció de les comunitats i identifica necessitats d’instal·lacions de renovables, així com els seus impactes.

Augmentar la presència de les dones a les reunions contribuirà a incorporar-hi diferents punts de vista i interessos, fet que pot contribuir a millorar el disseny, la implementació i els resultats de les accions i els projectes. Igualment, facilitarà l’empoderament de la dona, demostrant el valor de la seva contribució i enfortint la seva posició en la comunitat.

La participació d’homes i dones en les reunions depèn de molts factors: horaris, durada, utilitat, solució del problema que cadascú planteja, forma d’expressió, quantitat de dones a l’acte…

La nostra proposta de proximitat, flexible i atenta, comporta plantejar les reunions tenint en compte que:
– Els dies i horaris adequats per a la participació de les dones són diferents dels dels homes, per la qual cosa s’adaptaran o es faran diverses reunions per assegurar la participació de les dones.
– Generarem un espai amable i respectuós en què tothom participi amb atenció i assertivitat.
– Els equips promotors d’aquestes comunitats seran igualitaris.
– S’abordaran tallers sobre el mercat de l’electricitat, instal·lacions, parlar en públic, etc., per eliminar barreres d’entrada.
Afrontar el projecte des de l’anàlisi de les necessitats pràctiques de les dones per planificar l’acció perseguint interessos estratègics de transformació serà fonamental per determinar els indicadors que permetin mesurar l’assoliment dels objectius, dels resultats i dels pressupostos utilitzats, amb un sistema diferenciat per sexe.

La nostra previsió és arribar als percentatges següents:
– Dones participants en les reunions: 60 %.
– Dones en l’estructura estable de les comunitats energètiques estatutàries (CEE) de Candela: 50 %.
– Projectes d’instal·lacions col·lectives d’autoconsum promoguts per dones: 55 %.
– Temps d’intervencions en reunions utilitzat per dones: 65 %.
– Total de decisions adoptades basades en propostes fetes per dones: 55 %.

Altres indicadors:
– Evolució de la presència de dones en les CEE en 5 anys.
– Evolució del pes específic de les dones en les CEE en 5 anys.
– Evolució dels àmbits territorials en què tenen presència les dones.
– Augment de la quantitat de dones als òrgans de Candela.
– Augment de la quantitat de dones candidates als òrgans de Candela.

Text amb format

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Candela està a punt d’iniciar-se en la gestió, producció i comercialització d’energia elèctrica d’origen renovable, l’assessorament i instal·lació d’equips d’autoconsum individual i col·lectiu i el desenvolupament de comunitats energètiques.

A què destinareu els diners del premi?

El premi anirà destinat a la posada en marxa d’un pla de difusió i informació al poble andalús, que ens permeti assolir el nivell de massa crítica que faci viable, garanteixi i consolidi l’existència de la cooperativa Candela.

Aquest pla de difusió i informació es durà a terme en dues vessants:
– Una campanya intensiva en comunitats locals, amb reunions per constituir i consolidar petits grups motors, per exposar, difondre i fomentar la creació d’aquestes comunitats energètiques (audiovisuals, processos, pressupostos, gestió d’instal·lacions, etc.).
– Una campanya de conscienciació a través de les diferents xarxes socials i de la nostra pàgina web, amb l’objectiu d’aconseguir, en el menor temps possible, una difusió i coneixement de Candela a Andalusia que ens permeti consolidar-nos.

Espai de debat amb 2 comentaris. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *