Premi a l’àmbit de Transició Energètica

Nom de l’entitat: ECLEKTE COOP. V.
Idioma: Castellà
Any de creació: 2021
Ubicació: València
Forma jurídica: Cooperativa de treball associat
Nre. de persones vinculades a l’entitat 2 persones sòcies i 1 sòcia a prova.
Àmbit d’actuació: Transició energètica
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica Serveis energètics per a particulars i petits comerços
Més informació: www.eclekte.coop/lacasaporeltejado

Descripció del projecte

La Casa por el Tejado és un projecte de renovació d’habitatges en municipis de repte demogràfic a partir d’energies renovables. El repte és aturar el cercle viciós de manca de recursos, èxode rural i abandonament. Per aturar aquest cercle es proposa començar a rehabilitar “la casa per la teulada”, oferint les cobertes d’habitatges abandonats per instal·lar plaques solars que generin beneficis econòmics per rehabilitar els habitatges mitjançant bons de rehabilitació, tot això integrat en comunitats energètiques locals que, al seu torn, generin valor social publicoprivat per al poble.

Per què es va crear?

Des de la cooperativa es va proposar participar en la iniciativa innovadora per al món rural Ruralizable. Com que la major part dels integrants de la cooperativa som de pobles del repte demogràfic, el coneixement de causa va facilitar la posada en context.

Davant la implantació de macroplantes fotovoltaiques als voltants de pobles amb molt impacte visual però amb molt poc impacte a la ciutadania, vam decidir crear un model de negoci que dinamitzi el món rural a través de la fotovoltaica tant al poble com als seus antics habitants.

Quins són els objectius?

Renovar els pobles tant en l’àmbit social com d’infraestructures. El guany econòmic de la comunitat energètica no només beneficia els habitants del poble, sinó també els familiars del poble que ara viuen a la ciutat.

Activitats:

  1. Crear un grup de dinamització per a la identificació tant de les persones interessades a participar com a consumidores de la comunitat energètica com dels propietaris dels habitatges en desús per instal·lar les plaques fotovoltaiques a les teulades.
  2. Crear i dinamitzar la comunitat local d’energia amb el veïnat.
  3. Instal·lació de les plaques fotovoltaiques.
  4. Gestió dels excedents i del repartiment de beneficis per mitjà de l’app desenvolupada per la Casa por el Tejado.
  5. Convalidació dels bons de rehabilitació en diners per rehabilitar.
  6. Efectuar una rehabilitació afavorida pels bons de rehabilitació de les cases semiabandonades.

Com garantiu la diversitat?

Som una cooperativa de creació recent, però creiem fermament en la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere. El nostre objectiu és fomentar la nostra cooperativa fins a assolir la paritat de persones sòcies a l’any 2023.

Participació interna?

Participació igualitària de totes les sòcies a través d’un mecanisme de presa de decisions assembleària basat en una persona sòcia, un vot.

Relacions amb moviments socials?

Tenim acords de col·laboració amb altres cooperatives de treball associat i hem participat en diferents esdeveniments socials com el FestiCoop de Xirivella. A més, estem afiliats a FEVECTA.

Beneficis per a l'entorn

Posar veritablement la producció energètica en mans de la gent. Dinamitzar econòmicament el veïnat del poble amb l’excedent solar. A més de l’estalvi que aconsegueixen per l’autoconsum, es redueix enormement la petjada de carboni dels veïns del poble en implantar energies renovables com a principal font d’energia. Es fomenta la rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu de millorar les condicions de confort i reduir el consum d’energia.

Gràcies a aquesta instal·lació, la comunitat energètica pot destinar els guanys a diferents accions per al poble i per al seu entorn, des de millorar infraestructures, com millorar serveis, com reactivar el teixit social a partir d’activitats, etc.

Beneficis i costos per als usuaris:

  1. Lloguer de la coberta: 50 €/coberta/mes [600 € anuals per beneficiari com a bo de rehabilitació]
  2. Estalvi per energia autoconsumida [189 € a l’any per beneficiari]
  3. Benefici final per venda per associat: 236,9 € per any i per usuari
  4. Cost per associat de la instal·lació: 1.000 € [cost total instal·lació]

Beneficis després de 25 anys per a 100 kW instal·lats a 10 cases semiabandonades i on 50 veïns i veïnes se’n beneficien:

150.000 € per a bons de rehabilitació per a les 10 cases abandonades

282.000 € de benefici per als veïns i veïnes del poble

Impacte de gènere del projecte

La Casa por el Tejado beneficiarà totes les llars dels pobles en repte demogràfic afiliades a la comunitat energètica. Amb el guany econòmic directe per a la llar, es podran reduir les diferències no sols entre camp i ciutat, sinó també afavorir les famílies monoparentals femenines, així com aconseguir recursos econòmics per al poble per millorar infraestructures i serveis per continuar reduint les diferències de gènere.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Primer any (validar la idea i fer el primer projecte pilot).

Un cop validat el model de negoci amb Red Eléctrica y Ruralizable a la South Summit, es pretén fer un primer projecte pilot abans de finals d’any. La instal·lació tipus que es vol efectuar és de 100 kWp per a 50 veïns i que estigui instal·lada en 10 cobertes semiabandonades.

El primer pas és llançar una campanya per trobar pobles, inversors i associacions potencials per poder desenvolupar el projecte a Espanya [temps estimat de 2-3 mesos]. Aquest primer pas consisteix tant en la posada en contacte com 1-2 reunions per poble per presentar el model de negoci i dinamitzar i concretar la instal·lació i el projecte. El cost estimat d’aquest procés és de 6.500 €.

Desglossament:

300 € en despeses per al desenvolupament de material gràfic i audiovisual per a les presentacions

200 € en despeses operatives de preparar i desenvolupar les xerrades

Actius humans en el projecte: 1 persona a temps complet encarregada de dinamitzar el projecte tant en l’àmbit tècnic com en la difusió i sensibilització. Cost humà propi: 2.000 €/mes.

Segon pas: Dinamitzar el procés de disseny de la instal·lació [temps estimat de 5-10 mesos]. Despeses totals estimades €.

Desglossament: 300 € despeses en 2-3 reunions en dinamització de la instal·lació amb les veïnes i veïns i els propietaris dels habitatges semiabandonats. 78.000 € de cost en disseny, dinamització i instal·lació del projecte fotovoltaic. 2.000 € de gestió de tràmits administratius per a la consolidació de la comunitat energètica.

30.000 € per al desenvolupament de la plataforma de gestió de comunitats energètiques.

Benefici en la dinamització: 500 €.

Resultats del primer any: al final del primer any s’espera tenir un benefici net de –4.700 €, ja que l’objectiu és tenir en desenvolupament la primera instal·lació.

——————————————————————————————————————————

Segon any (Gestió de la primera comunitat i fer el mateix procés a 10 comunitats energètiques més).

Per al segon any, s’espera consolidar el model de negoci amb més instal·lacions de 100 kW i fent economia d’escala per millorar la gestió de les comunitats energètiques.

Utilitzar una plataforma “as a service” per al primer pilot, tant per a la gestió de la comunitat energètica com per als bons en rehabilitació. 50 €/mes en el contracte de la plataforma “as a service”, 20 000 €/any en desenvolupament de funcionalitats (2 anys).

Benefici en gestió a l’any: 3.200 € per instal·lació de 100 kW per a La Casa por el Tejado.

Per al segon any s’esperen haver fet 9 comunitats energètiques de 100 kW, cosa que suposaria un benefici net per a La Casa por el Tejado de 345.352 €.

——————————————————————————————————————————

Tercer any. L’objectiu del tercer any és implantar-se a escala nacional i millorar i optimitzar el sistema de gestió de les comunitats energètiques.

S’inverteixen 50.000 € per continuar consolidant la plataforma de gestió de comunitats energètiques.

Per al tercer any s’espera haver fet des del principi del programa 33 instal·lacions de 100 kW, cosa que suposaria un benefici net per a La Casa por el Tejado de 789.276 € amb una plantilla de 10 socis cooperativistes i 2 persones en pràctiques.

A què destinareu els diners del premi?

El projecte que pretenem finançar és tant una part de la campanya de captació de comunitats energètiques potencials com començar a desenvolupar la plataforma web per gestionar les comunitats energètiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *