Nom de l’entitat: BASOA Casa de Defensoras / BASOA Defendatzaileen Etxea
Idioma: Castellà
Any de creació: 2020
Ubicació: Bildosola Auzoa, 12, 48142 Artea (Bizkaia)
Forma jurídica: Fundació
Nre. de persones vinculades a l’entitat El projecte se sosté a l’assemblea, formada per una mitjana d’unes 30 persones.
Àmbit d’actuació: Transició energètica
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació: basoa.eus/es/

Descripció del projecte

El projecte BASOA es troba a la vall d’Arratia (Biscaia). Sorgeix de gent de la Red Artea (https://www.elsaltodiario.com/migracion/proyecto-artea-casa-sin-llaves-ongi-etorri-errefuxiatuak) i d’activistes i militants independents, amb el somni de generar un espai on connectar activistes locals, migrants i persones defensores de drets humans. Un lloc que no fos només una casa d’acollida i de trobada, sinó que també apostés per una sobirania en tots els seus sentits: energètica, productiva, econòmica… Aquest espai, que es va començar a imaginar el 2019, hauria de ser polivalent, per servir d’acollida i refugi a activistes i defensores de drets humans, celebrar assemblees, jornades i trobades, i coordinar-se amb els projectes productius i socials de la Red Artea i de la vall (https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/basoa-un -bosc- on-seguir-construint-utopia). El projecte se sosté a l’assemblea, formada per una mitjana d’unes 30 persones. L´assemblea compta amb una llarga trajectòria de compromís en diferents moviments socials i organitzacions diverses, des del feminisme fins a l´ecologisme passant per l´internacionalisme. Aquest equip combina la il·lusió i les ganes de canviar el món amb l’ànim de resistència i la decisió de començar a posar ja en pràctica allò que volem i creiem que és més just. Tota la feina es fa de forma voluntària. Les tasques del dia a dia es fan mitjançant comissions de treball: grup motor, comissió de defensores, comissió de logística, comissió de comunicació i comissió de finances. La casa està habitada actualment per una comunitat mixta d’activistes i defensores de drets humans, amb l’objectiu de crear un clima propici per al descans i la reivindicació de les persones que arriben a BASOA en situació de vulnerabilitat.

Es vol assegurar el proveïment energètic sostenible del projecte i la difusió/socialització de les mesures adoptades. Es busca cobrir les necessitats tèrmiques del saló mitjançant una estufa rocket, les necessitats de calefacció i aigua calenta de la casa amb una caldera de llenya i el proveïment elèctric de la casa amb una petita instal·lació fotovoltaica. Quant a la difusió de les mesures adoptades, es planteja fer panells informatius per difondre els diferents elements que integren el sistema d’abastament energètic del projecte.

Per què es va crear?

L’abril del 2021 es va crear el grup de treball Taula de l’Energia (Energia Mahaia) dins de la Comissió de Logística de BASOA, per tal de tractar les diferents tasques vinculades amb l’energia. Aquest grup multidisciplinari l’integraven estudiants i professorat de la Universitat del País Basc, personal de la cooperativa Goiener i persones voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres. La motivació d’aquesta Mesa de l’Energia és establir les bases perquè el projecte avanci cap a la sobirania energètica amb recursos renovables. El projecte sorgeix d’una anàlisi de necessitats i una valoració d’alternatives que es va dur a terme a través d’un Treball Final de Grau que analitza la viabilitat tecnoeconòmica de les accions. Aquest TFG s’adjunta a aquesta sol·licitud com a pla tècnic, econòmic i financer: “ANÀLISI DEL POTENCIAL ENERGÈTIC DE L’HABITATGE BILDOSOLABERRI”.

Quins són els objectius?

Aconseguir un percentatge d’autoproveïment energètic del 80% mitjançant fonts d’energies renovables d’origen local. Per a això s’assenyalen les activitats següents:

1) Ús de llenya local dels boscos de la vall d’Arratia per escalfar la casa amb l’estufa rocket (ja construïda) i la caldera de llenya.

2) Autoproveïment d’electricitat amb plaques fotovoltaiques sobre teulada.

3) Difondre el projecte amb eines de difusió i sensibilitat, en concret plafons informatius que es col·locaran a diferents punts de la casa.

Com garantiu la diversitat?

La mateixa naturalesa del projecte, articulat al voltant de l’assemblea, tracta de garantir la participació horitzontal i la presència de la diversitat en les decisions col·lectives.

Com que el projecte s’articula al voltant de l’acolliment i l’acompanyament a les Defensores de DDHH, s’atorga un paper central als mecanismes que evitin un funcionament vertical basat en privilegis.

Per assegurar la pluralitat lingüística, tota la documentació i els materials es generen en bilingüe (eus/cast) i es busca que cada persona s’expressi en l’idioma en què se senti més còmoda.

Participació interna?

L’assemblea i les comissions són la base de l’organització comunitària, tot combinant eficàcia i participació.

– Les assemblees del solstici (trimestrals) elaboren les estratègies i dibuixen els trets generals.

– Les assemblees de seguiment són mensuals i serveixen per posar a punt de les comissions, per resoldre les dificultats immediates i traçar tasques concretes.

– Les comissions s’organitzen de manera autònoma per treballar per àrees: defensores, logística, finances… A més, hi ha un grup motor que coordina i fa de pont entre aquestes.

(+ info: https://basoa.eus/es/organizacion/)

Relacions amb moviments socials?

Des del seu origen, BASOA és una casa oberta que serveix com a punt de trobada de moviments socials i d’altres actors socials. Només al llarg d’aquest 2022 han passat per la casa més de 600 persones de més de 40 col·lectius amb clara orientació social: Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Goiener, BALADRE, CGT… Addicionalment, volem destacar la realització de diferents esdeveniments multitudinaris, com ara la Iraultza Txikien Akanpada, amb més de 400 persones, la trobada amb la delegació zapatista o el campament COMMUNIA2022, que tindrà lloc a finals del mes de juliol.

Beneficis per a l'entorn

La recerca d’una autosuficiència energètica potencia un nou model energètic descentralitzat, basat en l’ús adequat d’energies renovables, i redueix la dependència dels combustibles fòssils. D’aquesta manera, es tracta d’aconseguir una transició energètica on els aspectes socials i mediambientals siguin el centre d’actuació.

Els processos formatius sobre l’energia permeten un augment de la conscienciació i la participació social en la transició energètica. D’aquesta manera, el projecte té un gran potencial de replicació, atès el gran nombre de persones i col·lectius que el visiten cada setmana.

Impacte de gènere del projecte

Tal com es comenta més amunt, dins del pla formatiu del grup de treball de logística, al qual pertany la Taula de l’Energia (Energia Mahaia), es posaran en marxa plafons informatius i amb això s’acostarà el funcionament de les instal·lacions no només a les persones pertanyents a la casa, sinó també als grups i moviments socials que l’envolten.

Amb l’objectiu que les dones siguin les responsables de la tecnologia, del seu manteniment i formació posterior, es fomentarà que els tallers d’instal·lació siguin grups no mixtos. Aquests tallers els impartiran dones per cercar ampliar l’imaginari de referents en l’àmbit tècnic del projecte BASOA. De fet, la instal·lació la farà una dona i s’aprofitarà per fer una formació per a dones.

D’altra banda, els projectes de sobirania energètica es caracteritzen per la participació i pels mecanismes de presa de decisions més democràtics. En aquest àmbit, es pretén posar el focus en les dones del projecte BASOA perquè la veu no sigui silenciada i s’escolti. Es tracta d´apropar el coneixement del grup de treball de logística a l´assemblea general.

Volem destacar que l’objectiu principal del projecte BASOA és ser refugi per a dones que dediquen la vida a la defensa del territori i assegurar una bona qualitat de vida a qui s’acull. És per això que, amb el projecte de sobirania energètica, es vol garantir confort tèrmic, seguretat, accés i control directe. Moltes d’aquestes dones lluiten contra l’oligopoli de l’energia i les empreses mineres que el sustenten. A través de la independència que s’obté amb el projecte de sobirania energètica a escala local, les dones continuen lluitant i formant-se diàriament.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Per assegurar la sostenibilitat econòmica del projecte i l’acompanyament de les Defensores de DDHH, el projecte BASOA compta amb 5 fonts d’ingressos:

– La figura de la persona sòcia. Mitjançant aportacions mensuals voluntàries es busca cobrir la hipoteca de la casa, que es començarà a pagar l’any que ve. L’objectiu és assolir 100 persones sòcies, per a això cada persona de l’assemblea intentarà aconseguir 3 sòcies al llarg d’aquest any 2022.

Crowdfunding. A principis d’aquest any es va fer un crowdfunding amb l’objectiu de cobrir els costos materials associats a les obres per condicionar la casa (https://www.goteo.org/project/basoa). El treball el duu a terme l’assemblea, sòcies i amigues del projecte mitjançant treball comunitari (auzolan).

– Tots els col·lectius que passen per la casa de BASOA per fer estades, formacions, tallers, etc. contribueixen econòmicament amb la voluntat, per tal de fer front a les despeses de manteniment de la casa. Aquest pagament es fa en funció de les capacitats de cada persona i/o col·lectiu.

– Venda de productes locals. Des de BASOA hi ha en marxa un projecte productiu basat en 6 hectàrees d’horta. L’objectiu és tenir una font d’ingressos per a les Defensores de DDHH que ho desitgin i disposar d’uns ingressos per al manteniment del projecte.

– Donacions. Addicionalment, BASOA accepta donacions per part de tota aquella que vulgui contribuir i participar a construir la nostra utopia.

A què destinareu els diners del premi?

Amb els 6.000 euros del premi, des de BASOA es vol cobrir la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum (4.000 euros aprox.) i el tanc d’inèrcia de 1.000 litres a què anirien connectades la caldera de llenya i la instal·lació de calefacció i ACS de la casa (2.000 euros aprox.). BASOA cobriria la resta de despeses, així com els plafons explicatius del projecte de sobirania energètica.

Espai de debat amb 13 comentaris. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *