Nom de l’entitat: La Morada, cooperativa feminista d’habitatge SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 2019
Ubicació: Carrer dels Jocs Florals, 111, 1r 4ª (08014) Barcelona
Forma jurídica: Cooperativa integral d’habitatges en règim de cessió d’us i de persones consumidores i usuàries
Nre. de persones vinculades a l’entitat Persones sòcies habitants: 16

Persones sòcies col·laboradores: 23

Persones sòcies expectants: 6

Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació: lamoradacoop.org

Descripció del projecte

La Morada, conjuntament amb la cooperativa d’habitatge Cirerers, està impulsant la creació d’una comunitat energètica a Roquetes. Aquest projecte es troba a la fase de disseny i articulació, on està participant tant el veïnat com entitats i equipaments del barri, a més de La Dinamo, Sostre Cívic, Batec, La Col, Celobert, Aiguasol, entre d’altres. Actualment, està a punt de començar la seva edificació (està previst que s’iniciï l’obra a finals de setembre de 2022). Per poder impulsar aquest projecte pilot al barri, La Morada necessita instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici.

Per què es va crear?

Amb la cooperativa d’habitatge Cirerers vam tenir contacte i vam començar a establir sinergies quan van iniciar la construcció del seu edifici, que es situa a pocs metres del solar de La Morada, a la Plaça de les Dones de Nou Barris.

I La Dinamo ens va explicar la possibilitat d’impulsar conjuntament amb Cirerers un projecte pilot de comunitat energètica a Roquetes. Ens va motivar moltíssim i vam fer la primera reunió, i des de llavors anem construint el projecte.

Quins són els objectius?

 1. Impulsar l’autoproducció i l’autoconsum d’energia de manera conjunta amb altres entitats, equipaments del barri i veïnat.
 2. Produir i compartir prou l’energia fotovoltaica per cobrir les necessitats energètiques de les diferents llars, edificis i equipaments.
 3. Millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de La Morada.

Com garantiu la diversitat?

La Morada és una entitat feminista i LGTBIQ+ liderada per dones, persones trans i no binàries de diferents edats (30-55) i procedències. Hi ha criteris de puntuació per ser persona sòcia expectant que contemplen diferents vivències i opressions vinculades a l’edat, l’experiència del racisme, la diversitat funcional, i la classe social, entre d’altres. Finalment, pel que fa a l’accessibilitat, l’edifici és totalment accessible i sense barreres arquitectòniques.

Participació interna?

El funcionament de La Morada és totalment assembleari i sense jerarquies de cap tipus. Els espais de participació són:

 1. Assemblea plenària de persones sòcies habitants mensuals i dues jornades de cap de setmana a l’any
 2. Assemblea anual de persones sòcies amb persones expectants i col·laboradores
 3. Comissions: Les persones habitants de La Morada es reparteixen en secretaria, jurídica, econòmica, subvencions i finançament, comunicació, arquitectura, cohesió/ dinamització.
 4. Espai de coordinació de comissions (“intercomis”): participa una persona de cada comissió i rota anualment

Relacions amb moviments socials?

Les persones integrants de La Morada comparteixen més de 10 anys d’activisme feminista i per la dissidència sexual a Barcelona, i han participat en nombrosos projectes col·lectius i xarxes a la ciutat. La Morada forma part des de fa més de 2 anys del Grup motor de gènere i feminismes, dins del Pla Comunitari de Roquetes, en el qual ha participat activament de totes les reunions mensuals i activitats; també s’ha vinculat a diferents entitats. La Morada també participa a la Sectorial d’Habitatge de la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya) i és sòcia de serveis de Coop57.

Beneficis per a l'entorn

La Morada vol contribuir amb aquest projecte a afrontar la crisi ecològica, amb un edifici intel·ligent, el més autosostenible possible, amb una baixa demanda energètica i amb plaques fotovoltaiques, per poder impulsar una comunitat energètica local.

A més, per fer-ho possible, La Morada promou la contractació d’entitats de l’ESS que tenen criteris ètics, feministes i ambientals.

Impacte de gènere del projecte

La Morada és un projecte feminista a tots els nivells des del seu origen, tant pel que fa a les persones participants com en relació amb la definició del projecte i les necessitats detectades (accés a l’habitatge digne per a dones, lesbianes i trans, altres maneres de cohabitatge que trenquin amb el model de família nuclear heterosexual, amb la solitud de l’envelliment de les persones amb sexualitats i identitats de gènere no normatives, i que fomentin la comunitat, la interdependència i la coresponsabilitat social de la cura), així com el respecte a la metodologia de treball o la col·laboració amb altres entitats i l’enxarxament amb altres projectes.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Despeses del projecte:

Enginyeria: 1.491,42 €

– Memòria de la instal·lació

– Plànol d’implantació de la instal·lació (marquesina fotovoltaica)

– Esquema multifilar de la instal·lació

– Seguretat i salut

– Legalització

Estructura: 8.146,19 €

– Subministrament i instal·lació de marquesina per a la col·locació de 21 mòduls FV de 455 Wp (9,56 kWp) sobre coberta plana.

Camp fotovoltaic: 6.493,95 €

– Subministrament i instal·lació de 21 mòduls fotovoltaics JA Solar JAM60S20-380/MR MONOPERC o similar de 455 Wp, amb marc d’alumini anoditzat, protecció vidre trempat, caixa de connexió i marcatge CE. Potència total de 9.555 Wp.

Transformació i Regulació CC / CA: 1.738,28 €

– Subministrament i instal·lació del sistema Fronius, compost per 1x Inversor string monofàsic de 8,2 kW AC Nom. Fronius PRIMO 8.2-1.

Monitorització: 1.942,06 €

– Sistema de monitorització de Fronius amb la informació i control de les principals dades de la instal·lació, per a la gestió intel·ligent de l’energia. + EQUIP D’INJECCIÓ 0.

Material elèctric: 1.995,75 €

– Subministrament i instal·lació de proteccions elèctriques, que inclou:

 • Caixa per interconnexió de les diferents sèries del camp fotovoltaic.
 • Seccionador general del camp fotovoltaic.
 • Proteccions generals dels consums AC, mitjançant PIA i ID.
 • Cablejat i petit material

Base imposable: 21.807,65 €

IVA 21%: 4.579,61 €

TOTAL: 26.387,26 €

Ingressos previstos del projecte:

Subvenció ICAEN: 11.752,64 euros

Premi Germinador Social: 6.000 euros

Aportacions de les sòcies habitants: 8.635,01 €

A què destinareu els diners del premi?

Els diners del premi anirien destinats en la seva totalitat a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *