Nom de l’entitat: Enginyeria sense Fronteres
Idioma: Català
Any de creació: 1992
Ubicació: c/ Mandoni 4 08004 Barcelona
Forma jurídica: Associació
Nre. de persones vinculades a l’entitat 474 persones associades, 43 persones voluntàries i 27 persones treballadores.
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació: www.esf-cat.org

Descripció del projecte

El projecte I es va fer la llum pretén portar a tot el territori català el conte sobre pobresa energètica que ESF, amb la col·laboració de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, va publicar el 2021. El conte apropa la problemàtica als infants d’una forma pedagògica, i el projecte ajudaria a finançar activitats de conta-contes i de divulgació realitzades en espais d’educació no formal, com ara ludoteques, centres oberts, esplais o caus, de diversos barris i municipis, per tal d’aconseguir un públic transversal i representatiu de les diferents realitats.

Per què es va crear?

A Enginyeria Sense Fronteres vam iniciar la nostra tasca de sensibilització, denúncia i incidència envers la pobresa energètica el 2014, i vam esdevenir una de les entitats impulsores de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). Des de llavors, hem publicat un seguit d’estudis i informes que tracten la qüestió des de diferents enfocaments. Seguint una d’aquestes línies, vam començar a explorar els impactes de la pobresa energètica en la infància. D’aquesta forma, el maig de 2020 vam publicar l’estudi “Precarietat energètica i infància a la ciutat de Barcelona: Una mirada des dels drets energètics de la infància”.

Fruit d’aquest treball i de la participació a l’APE, es va decidir crear un conte que expliqués la precarietat energètica en la vida adulta i en la infància, amb l’objectiu de fer més fàcil treballar aquesta problemàtica des de l’àmbit familiar i escolar. A la vegada, va sorgir la necessitat de treballar amb sectors de població diferents dels més habituals per a nosaltres, així com començar a experimentar a través de l’art com a mètode de sensibilització un camí que ja vam iniciar a l’edició del Germinador Social de 2019 amb la gira El Apagón.

Amb part de finançament públic i també a través d’una campanya de microfinançament, vam aconseguir sufragar les despeses d’elaboració, edició i publicació del conte. Cal destacar que la història i els textos són fruit d’un procés creatiu protagonitzat per famílies afectades per la pobresa energètica que participen a l’APE. Un cop publicat el conte, ara volem que arribi als infants de tots els racons del territori.

Quins són els objectius?

Els objectius del projecte són:

–        Apropar la problemàtica de la pobresa energètica a infants i famílies

–        Difondre indicadors i situacions reals per tal de conscienciar sobre possibles situacions de pobresa energètica

–        Desestigmatitzar i visibilitzar el fenomen i oferir una visió empoderadora a la ciutadania

L’activitat principal del projecte és:

Realització d’una gira de conta-contes en espais d’educació en el lleure no formal, com poden ser ludoteques, centres oberts, caus o esplais, amb la participació d’una actriu o dinamitzadora i una persona d’Enginyeria Sense Fronteres.

A la lectura teatralitzada del conte, realitzada per una actriu amb experiència en conta-contes, se li podran sumar altres activitats complementàries com ara l’elaboració de pancartes, d’acord amb el contingut del conte, o la creació d’un mural col·lectiu, que pugui exposar-se durant un temps al local o espai on es realitzi l’activitat.

Per cercar els possibles espais, es buscaria un equilibri des d’un punt de vista territorial i també segons el nivell de renda dels barris i municipis, per arribar de forma transversal a diferents tipus de famílies i realitats.

El nombre d’activitats dependrà, en el cas d’obtenir un dels premis, de la quantitat atorgada i de les despeses de desplaçament, després d’acordar els espais on es realitzaran. En tot cas, se’n duran a terme al voltant de 10.

Com garantiu la diversitat?

Entitat s’autodefineix com a feminista i treballa amb l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH). L’entitat compta amb una comissió de gènere. Per altra banda, en relació amb l’origen de les persones assalariades, es disposa d’un protocol en la política de contractació orientat a la no discriminació. Ens els últims anys, ESF s’ha presentat a la convocatòria de la línia ACOL del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Participació interna?

Som una organització formada principalment per voluntariat, basada en la participació activa i democràtica dels seus membres. L’òrgan principal de l’associació és l’assemblea general de sòcies, que se celebra dues vegades a l’any. És on es fixen els objectius a assolir i es tria la Junta Directiva, que s’encarregarà d’assegurar la seva execució. Els grups de treball duen a terme les activitats que es contemplen en els diferents projectes, els quals són aprovats, revisats i avaluats per la junta. Es coordinen en comissions de coordinació.

Relacions amb moviments socials?

ESF participa activament de moviments socials tant als països en què treballa per a la Justícia Global, a Amèrica Llatina i a l’Àfrica, com en el propi territori, on impulsa campanyes d’incidència política. ESF estén la lluita per l’accés universal als serveis bàsics, principalment, donant suport als moviments socials del territori. Per aquest motiu, ESF no només participa en moviments socials com la Plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) o l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), sinó que és impulsora, al costat d’altres organitzacions, d’aquests espais.

Beneficis per a l'entorn

Aquesta activitat vol ser una eina útil per conscienciar la infància sobre la problemàtica de la precarietat energètica. En aquest sentit, es volen donar a conèixer les causes sistèmiques que generen aquesta situació i introduir conceptes com els drets humans o l’accés a l’energia des d’una perspectiva de drets.

A llarg termini, suposa per a la comunitat un empoderament, i construir una ciutadania amb capacitat crítica cap a l’actual model energètic i les actuals relacions de desigualtat existents en la nostra societat.

Impacte de gènere del projecte

El procés d’elaboració del conte s’ha dut a terme des d’una perspectiva feminista. Des d’Enginyeria Sense Fronteres, som conscients que les persones que més pateixen la pobresa energètica són les dones i, per això, treballem per incloure la perspectiva de gènere en totes les activitats que realitzem. El conte va ser pensat i escrit majoritàriament per un grup de dones de la nostra entitat i de l’APE que han viscut en primera persona els impactes de la pobresa energètica. La història compta amb una majoria de personatges femenins, en contraposició al que ens trobem en una part de la literatura infantil. I l’elecció d’una actriu per realitzar el conte-contes tampoc és casual, i busca tancar aquest cercle de principi a fi.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Degut a tota la feina feta prèviament (elaboració, edició i publicació del conte), la fase de divulgació compta amb un pressupost relativament poc complex, que es divideix en diverses partides. En primer lloc, una partida de sous per a la persona d’ESF que s’encarregarà de cercar els possibles espais on dur a terme l’activitat, acordar les dates i fer d’enllaç amb la conta-contes. En segon lloc, la partida destinada als desplaçaments, que inclourà el quilometratge i les dietes, tant de la conta-contes com de la persona de l’entitat que l’acompanyarà. En tercer lloc, la contractació de la conta-contes pròpiament dita, la qual cobrarà 150 euros per cada activitat. A més, s’inclourà una partida de material per a les activitats complementàries: compra de pintures, pinzells, retoladors, cartolines i paper d’embalar. Finalment, s’afegirà una partida de despeses indirectes equivalent al 10% del total del pressupost.

A què destinareu els diners del premi?

El premi servirà per sufragar les despeses de la gira de conta-contes de I es va fer la llum.

Les principals despeses incloses aquí són la subcontractació de les diferents lectures teatralitzades d’aquesta gira, amb la corresponent partida de viatges i dietes, per tal de poder fer els desplaçaments necessaris. A més, també s’inclourà el material emprat durant les activitats.

Espai de debat amb 1 comentari. Participes?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *