Nom de l’entitat: Fundació Areté
Idioma: Català
Any de creació: 2006
Ubicació: Josep Maria Selva, 2. 08500 VIC
Forma jurídica: Fundació sense ànim de lucre
Nre. de persones vinculades a l’entitat Plantilla de personal: 29

Personal vinculat al CET: 27

Personal amb discapacitat: 17

Personal de la Unitat de Suport (USAP): 2

Plantilla de personal equivalent a jornada completa: 19,68

Àmbit d’actuació: Transició energètica
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica La Fundació Areté prepara les persones que hi treballen per fer el salt a l’empresa ordinària. La plantilla del centre està formada per 29 persones (14 dones i 15 homes). Té les següents línies productives: servei de repartiment sostenible, servei de recollida de mobles usats i reutilització a través de les botigues AretéSegonaMà, fusteria, BioArtCafè i cafeteria-menjador del Casal Cívic de Torelló, manteniment i neteja, suport administratiu i manipulats.
Més informació: www.fundacioarete.cat

Descripció del projecte

Areté ofereix, des de l’any 2006, serveis de bustiades i repartiment publicitari que, a partir de 2021, amplia amb el repartiment de paqueteria lleugera i l’e-commerce última milla, així com amb el repartiment de compres del comerç local i la distribució de productes d’agroproductors locals. Amb el propòsit de treballar a favor de l’acció climàtica i la mobilitat sostenible, l’entitat planteja una transició energètica dels serveis de repartiment que potenciï la ciclodistribució, fent el repartiment amb bicicletes i tricicles de càrrega i vehicles elèctrics.

Per què es va crear?

El projecte planteja una transformació progressiva i continuada dels serveis de repartiment i bustiades, que funcionen des de l’any 2006, cap a uns serveis de major impacte social i ambiental.

Quins són els objectius?

El servei de repartiment sostenible vol ser generador d’una economia social i solidària amb:

– Valor social: generant ocupació i ajudant a la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i risc d’exclusió.

– Valor ambiental: realitzant una activitat neutra en carboni, potenciant la mobilitat sostenible com a principal mesura per avançar cap a la transició energètica.

– Compromís amb el territori: realitzant una activitat de proximitat i vinculada al territori.

Com garantiu la diversitat?

Som una organització ètica, sostenible i socialment compromesa. Destaquem:

– Implantació del Pla d’igualtat

– Aprovació i implantació d’un codi ètic i de l’Espai de Reflexió en Ètica de Serveis Socials (ERESS)

– Aprovació de la política de qualitat i de la certificació ISO 9001:2015 de sistema de gestió de qualitat i la certificació ISO 45001:2018 de gestió de la seguretat i salut en el treball

– Presentació anual del Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)

– Certificació de Gestió Responsable per l’Associació + Responsables

Participació interna?

La governança de la Fundació Areté es realitza principalment a través del seu patronat, format per entitats representatives de la comarca d’Osona.

Relacions amb moviments socials?

Formem part, entre d’altres, de les següents entitats socials:

–        Xarxa d’Economia Solidària i Xarxa per l’Economia Social i Solidària de Manlleu (XESS Osona)

–        AMMFEINA, associació sense ànim de lucre que, des del 2005, agrupa i representa les entitats d’iniciativa social de l’àmbit català que promouen la inclusió i la no exclusió social i laboral de les persones amb problemes de salut mental.

–        Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

–        XEISOR, Xarxa d’Entitats d’Inserció Sòcio-Laboral d’Osona i Ripollès

Beneficis per a l'entorn

Un servei de repartiment sostenible que prioritza la mobilitat activa i el vehicle elèctric, ajuda a millorar la qualitat de l’aire, la mobilitat i la qualitat de vida dels ciutadans, i fa que els pobles i ciutats siguin més saludables i sostenibles. Alhora, aquest model de repartiment pot esdevenir exemplificador per a la resta de la societat, i ajudar a la sensibilització ambiental de la ciutadania.

Impacte de gènere del projecte

Areté disposa i aplica un pla d’igualtat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a la pròpia Fundació Areté.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Es tracta d’un projecte madur i viable econòmicament. Els ingressos provenen en la major part dels clients, tant públics com privats, que contracten els serveis de repartiment de la Fundació Areté. El total d’ingressos de la Fundació Areté per a l’any 2021 ha estat de 676.811,32 €. Les despeses són bàsicament les nòmines de l’equip de persones treballadores de l’entitat i les principals inversions a realitzar són l’adquisició de vehicles nous que vagin formalitzant la transició energètica dels serveis.

A què destinareu els diners del premi?

Amb l’objectiu d’anar transformant la flota de vehicles del servei de repartiment sostenible, l’ajuda econòmica del premi ens ajudarà a adquirir un nou vehicle de ciclologística que utilitzarem per reforçar el repartiment sostenible última milla.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *