Nom de l’entitat: La Titaranya SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 2019
Ubicació: C/ dels Metges 14, 43800 Valls
Forma jurídica: Cooperativa integral d’habitatges i consum
Nre. de persones vinculades a l’entitat Persones sòcies habitants: 9

Persones sòcies de consum: 11

Persones sòcies col·laboradores: 5

Persones sòcies jurídiques amb dret d’ús dels locals: 6 cooperatives de treball i 5 entitats culturals.

Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica Habitatge cooperatiu, projectes de desenvolupament sòcio-econòmic i cultural
Més informació: latitaranya.coop

Descripció del projecte

El projecte pretén crear una comunitat energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici que La Titaranya construeix al centre històric de Valls (7 habitatges HPO, 2 oficines i un local comunitari). La comunitat estarà formada per La Titaranya, els locals de 4 cooperatives de treball ubicades al barri, així com altres veïnes, que s’integraran a la cooperativa com a persones sòcies de consum. L’estalvi acumulat de l’autoconsum permetrà ampliar les instal·lacions pròpies de la comunitat en noves cobertes per al barri, fent de catalitzador de la transició energètica al municipi.

Per què es va crear?

L’autogeneració fotovoltaica neix de la necessitat de les entitats i persones sòcies de La Titaranya de rebaixar la seva factura energètica. La creació de la comunitat energètica és possible gràcies al recorregut previ de treball conjunt entre tots aquests agents, en el Pol Cooperatiu i en la constitució de La Titaranya i la participació en la seva promoció.

Quins són els objectius?

Objectius:

1)      Crear la primera comunitat energètica de Valls i el Camp de Tarragona, com a projecte demostratiu i divulgatiu

2)      Caminar cap a la sobirania energètica de les iniciatives d’economia solidària de Valls i de les veïnes del centre històric de Valls

3)      Reduir l’impacte mediambiental i la petjada ecològica del nostre consum energètic

4)      Transferir coneixements sobre la gestió de comunitats energètiques a agents locals

 

-Activitats

1)      Divulgació de la posada en marxa de la comunitat energètica, de la producció energètica i dels estalvis aconseguits. Sensibilització sobre la sobirania energètica.

2)      Redacció i instal·lació del projecte d’autogeneració fotovoltaica

3)      Procés participatiu de creació de la comunitat energètica:

–  Dues reunions internes de les persones sòcies de La Titaranya per definir el model i la proposta

–  Presentació pública del projecte i crida a la incorporació de persones sòcies de consum

4)      Formació de la gestoria Milmans SCCL del Pol Cooperatiu de Valls

Com garantiu la diversitat?

Activació de mecanismes de solidaritat econòmica per a l’accés de persones sòcies habitants que no poden desemborsar l’aportació al capital social.

Actualment, una persona sòcia ha obtingut el dret d’ús d’un habitatge gràcies a un préstec intern de la cooperativa, a partir d’aportacions extraordinàries al capital social desemborsades per la resta de persones sòcies.

Entitat sol·licitant de la Comunalitat Urbana de Valls, programa de la Direcció General d’Economia Social per a l’activació de l’economia de proximitat.

Participació interna?

Assemblea general ordinària.

Assemblees generals extraordinàries.

Assemblees quinzenals de seguiment convocades a totes les persones sòcies de la cooperativa.

Participació en grups de treball: d’actes, d’acollida, financera.

Relacions amb moviments socials?

Membres del Pol Cooperatiu de Valls (6 cooperatives i una entitat).

Membres de la comissió d’habitatge de la XES.

Membres de la Comunalitat Urbana de Valls, juntament amb 17 entitats locals més.

6 cooperatives de treball, 4 entitats culturals i un sindicat de persones treballadores són persones sòcies amb dret d’ús de La Titaranya.

Beneficis per a l'entorn

La instal·lació d’autogeneració fotovoltaica tindrà una potència de 20 kW i s’estima que tindrà una producció anual d’energia de 31.847 kWh, però al ser la primera o de les primeres de Valls i el Camp de Tarragona (en funcionament el juny 2023), volem que tingui un efecte demostratiu i divulgatiu, amb l’objectiu d’aconseguir que en sorgeixin d’altres.

La transferència de coneixements sobre la posada en marxa i gestió de comunitats energètiques a escala local, a través d’agents de l’ESS, posarà les eines i les bases per facilitar la creació de noves comunitats energètiques.

Impacte de gènere del projecte

La Titaranya establirà una proporció mínima del 50% de persones sòcies de consum dones, de manera que en el llistat d’espera de peticions d’incorporació de persones sòcies de consum, en el cas que de forma natural no es respecti aquest percentatge, les dones en llista d’espera pujaran les posicions que calgui per fer efectiu el compliment d’aquest percentatge.

L’explicació d’aquesta mesura farà que les llars que es vulguin sumar a la comunitat energètica escullin un membre femení perquè en sigui la sòcia. D’aquesta manera es fomenta que els drets de les persones sòcies sobre l’autogeneració energètica quedin en mans femenines, que es pot fer valdre en casos de separacions, agressions masclistes, etc.

D’alguna manera, La Titaranya creu que el dret efectiu sobre l’autogeneració energètica és similar a la titularitat de la terra en les produccions agrícoles familiars, que ostenta majoritàriament l’home, i per aquest motiu s’ha d’avançar en accions de discriminació positiva en favor de la titularitat real de les dones.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Projectem una instal·lació per a un potencial de 20 persones físiques i jurídiques sòcies (amb una potència de 1kw per sòcia). La instal·lació té un cost de 23.151,43 €. Se’n finançarà la meitat amb subvencions i l’altra meitat amb finançament aliè, amb un préstec a 5 anys amb un TAE del 6%. Les despeses financeres pujaran 1.851,75 € durant aquests cinc anys.

L’estalvi que genera la producció d’energia fa que es vagi recuperant la inversió en aquests 5 anys, i a partir del sisè any comença a generar estalvi net d’energia. Aquest estalvi net servirà per fer possible una ampliació del projecte a més persones sòcies en el marc del barri antic de Valls.

Els diners del premi aniran a la part d’inversió del projecte.

Adjuntem el pla de viabilitat de la nostra comunitat energètica local.

A què destinareu els diners del premi?

Els diners del premi aniran a la part d’inversió del projecte.

Informació adicional

La Titaranya és l’entitat líder del projecte Comunalitat de Valls, finançat pel programa “Xarxa de Comunalitats Urbanes” del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. L’impuls de la comunitat energètica de La Titaranya es durà a terme col·laborant amb aquest servei, intentant replicar en un segon moment comunitats energètiques als barris de Valls, aprofitant aquesta xarxa d’entitats i l’estructura tècnica de la Comunalitat. L’objectiu és impactar sobre les 24.000 persones que habiten el municipi i construir, a llarg termini, una xarxa de projectes i comunitats per a la sobirania energètica local.

L’impacte social de la comunitat energètica de La Titaranya rau en el fet d’estar projectada en un dels barris més degradats socialment i físicament de Catalunya, amb els següents elements:

–        HPO i projectes socials: accediran a l’autogeneració energètica 7 unitats de convivència d’habitatges cooperatius de protecció oficial, 6 cooperatives de treball, 5 associacions culturals i un sindicat laboral

–        Segona fase: La Titaranya ha d’executar una segona fase que garanteixi el creixement de la comunitat energètica en un mínim de 15 nous habitatges HPO i locals socials. Les finques d’aquesta segona promoció són propietat de La Dinamo Fundació, Coop57 i l’Associació Cultural l’Aleta, i el contracte de compra està signat també per La Titaranya, amb el compromís d’adquirir-ne el dret de superfície per fer-hi una promoció d’habitatge cooperatiu i locals socials.

–        En un primer moment, La Titaranya decideix establir un mínim del 50% de sòcies de consum dones per garantir certa igualtat de gènere en el dret i beneficis sobre la producció energètica. En el procés d’ampliació de la instal·lació fotovoltaica, s’haurà de realitzar un debat sobre l’aplicació de criteris d’incorporació de noves persones sòcies en situació de pobresa energètica, així com altres mesures que augmentin l’impacte social de la comunitat energètica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *