Nom de l’entitat: Grup Local de Terrassa de Som Energia, SCCL
Idioma: Català
Any de creació: 2014
Ubicació: Terrassa
Forma jurídica: Grup Local de Som Energia, SCCL
Nre. de persones vinculades a l’entitat 8 (més o menys) activistes, persones sòcies de Som Energia, SCCL
Àmbit d’actuació: Transició energètica
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació:

Descripció del projecte

Constitució i promoció de l’associació Som Jovent Energètic, i inici d’activitats

Per què es va crear?

Tant en les xerrades divulgatives que fèiem abans de la pandèmia com ara en la promoció de les compres col·lectives d’instal·lacions solars fotovoltaiques individuals, accedim a l’atenció de les persones generalment ja interessades per la conservació del medi ambient, de forma individual.

Ara volem potenciar la creació de comunitats energètiques locals, i per això hem d’accedir a l’atenció de les persones, fins i tot les desmotivades, de forma col·lectiva, per barris.

En una col·laboració del Grup Local com a mentor d’un Projecte d’Aprenentatge Servei amb alumnat del tercer curs d’ESO d’un Institut de Terrassa, vam copsar el potencial que tenia la divulgació a famílies i al barri, el potencial de la formació de nois i noies en el tema de la transició energètica democràtica i l’economia social i solidària.

Quins són els objectius?

La finalitat de l’associació Som Jovent Energètic és facilitar que els nois i les noies d’entre 14 i 18 anys d’edat que així ho vulguin, puguin adquirir el coneixement i els hàbits que els permetin contribuir a millorar el futur, com a activistes per a la transició energètica sostenible i democràtica, i l’economia social i solidària.

L’activitat inicial de l’associació serà el curs de formació “Agents Juvenils d’Energia”, que els capacitarà perquè siguin capaços de fer auditories energètiques i d’aigua bàsiques sobre l’ús de l’energia i l’aigua al seu habitatge familiar, i al d’altra gent propera que així ho vulgui. L’alumnat també farà presentacions divulgatives, en públic i/o gravacions de vídeo, i divulgació en xarxes socials, sobre la utilització eficient i l’autoproducció individual i col·lectiva d’energia, l’estalvi d’aigua als habitatges, l’economia social i solidària i altres temes afins.

Aquest curs de formació es pot incloure com a projecte d’aprenentatge-servei, o altres formes, en el currículum variable de l’ensenyament secundari, o com a activitat extraescolar o de lleure.

L’afiliació a l’associació i l’accés a les seves activitats per part dels nois i les noies serà lliure i voluntària, i no comportarà cap despesa econòmica per a les famílies.

Professionals de diferents àmbits, de forma altruista o per encàrrec, elaboraran la documentació dels cursos de formació i en dissenyaran les activitats.

Altres activitats poden ser les visites tècniques i els casals d’estiu.

Com garantiu la diversitat?

El Grup Local està obert a totes les persones sòcies de Som Energia, SCCL que s’hi apuntin.

Participació interna?

Reunions assembleàries, més o menys mensuals.

Relacions amb moviments socials?

Totes som persones sòcies de Som Energia, SCCL

Beneficis per a l'entorn

Mitjançant l’activitat i l’interès dels nois i noies de l’associació, s’accedirà a l’atenció de les famílies no interessades, fins ara, per la transició energètica democràtica, la constitució de comunitats energètiques i l’economia social i solidària. I, per extensió, al barri.

L’estudi de l’accés i aprofitament de l’energia i l’aigua es farà centrat en la llar, que és un entorn proper i favorable als nois i les noies.

Les auditories energètiques i d’aigua bàsiques que faran els agents juvenils d’energia proposaran millores d’eficiència energètica i de consum responsable aplicables tant a les instal·lacions com als hàbits de consum dels membres de les famílies.

També poden detectar i informar deficiències en les infraestructures.

L’aprenentatge de la cooperació es basarà en les relacions interpersonals i el treball en equip.

Les auditories energètiques i d’aigua bàsiques que faran els i les agents juvenils d’energia, podran detectar, informar l’associació i pal·liar parcialment casos de pobresa energètica als habitatges.

L’estudi i la trobada de pobresa energètica facilitaran la comprensió del concepte de solidaritat.

Impacte de gènere del projecte

Es procurarà que en totes les activitats de l’associació hi hagi equilibri entre gèneres.

L’interès dels nois i, sobretot, de les noies d’edat primerenca, per la tecnologia facilitarà la continuïtat a estudis posteriors tècnics, com ara la formació professional o les enginyeries.

En el disseny, la preparació i la realització de totes les activitats es considerarà la visió ecofeminista de posar les persones al centre i educar en la igualtat.

Durant la realització d’activitats es vetllarà pel manteniment del respecte i la percepció de seguretat, així com la detecció i repressió d’actituds d’assetjament i/o de violència, mitjançant la implementació de punts lila, entre d’altres iniciatives.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

L’associació no tindrà ànim de lucre.

Les activitats es finançaran només amb aportacions voluntàries, en diners o materials, de particulars, empreses i/o institucions, que no han d’esperar cap retorn econòmic.

L’afiliació a l’associació i la realització d’activitats per part dels nois i noies no comportarà cap despesa econòmica per a les famílies.

La preparació i la realització d’activitats de l’associació es faran en funció de la disponibilitat econòmica.

A què destinareu els diners del premi?

Gestió de constitució i registre de l’associació Som Jovent Energètic.

Realització i publicació d’una pàgina web.

Adquisició de samarretes uniformades i altres distintius.

Elaboració i documentació del curs “Agents Juvenils d’Energia”.

Adquisició d’instruments de mesura i petits materials per a la realització del curs.

Despeses de realització del curs de prova.

Informació adicional

Aquest projecte, inscrit al concurs en l’àmbit “Transició energètica”, també afecta els àmbits de “Pobresa energètica” (per la detecció de casos i possible mitigació) i de “Comunitats energètiques” (per la seva difusió i promoció).

Deixem a discreció de l’equip del Germinador Social que en la fase de validació del projecte pugui assignar-lo a l’àmbit que consideri més oportú.

Proposem que convocatòries posteriors incorporin l’àmbit de “Formació”.

Semblantment a com Som Energia va modelitzar la creació d’altres cooperatives “Som …”, la creació de l’associació “Som Jovent Energètic” podria inspirar la creació d’altres associacions “Som Jovent …”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *