Nom de l’entitat: Associació Comunitat Energètica de La Bordeta
Idioma: Català
Any de creació: 2022
Ubicació:
Forma jurídica: Asociació
Nre. de persones vinculades a l’entitat Actualment, 7 persones jurídiques (cooperatives i associacions) que agrupen més de 70 persones habitants i més de 60 persones treballadores.
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: Si
Activitat econòmica L’entitat, sense ànim de lucre, ja té ajudes econòmiques concedides, però encara no les ha rebut ni ha començat a generar moviment econòmic.
Més informació:

Descripció del projecte

La Comunitat Energètica de La Bordeta es crea amb l’objectiu de gestionar de forma comunitària i cooperativa la producció, distribució i ús d’energia neta dins del barri de la Bordeta. La seva finalitat última és generar un marc jurídic que serveixi com a precedent i exemple per a la creació d’altres comunitats energètiques. Per això, en el projecte no només té en compte la part d’implementació, sinó que es basa en els principis i valors cooperatius per crear una xarxa veïnal que sigui capaç de liderar un canvi en el marc normatiu.

Per què es va crear?

Entre juny i novembre de 2021 es van dur a terme tres trobades obertes a Coòpolis, impulsades juntament amb BATEC (Pol Cooperatiu per a la Transició Energètica), d’on va sortir un primer nucli de persones i entitats interessades en el projecte. Mesos després, diverses entitats del barri van decidir agrupar-se formalment per aquest fi.

Quins són els objectius?

Objectius específics:

 • Abandonar els combustibles fòssils
 • Reduir el consum d’energia
 • Invertir en la producció distribuïda, local i responsable d’energia neta
 • Combatre la pobresa energètica
 • Reduir la dependència de l’oligopoli energètic
 • Fomentar la formació i l’accés a la informació en relació amb la transició energètica
 • Gestió democràtica, autonomia i adhesió voluntària i oberta

Com garantiu la diversitat?

S’han dut a terme accions diferents obertes en espais diversos del barri en les quals s’ha col·laborat amb agents del barri (Coòpolis, La Lleialtat Santsenca, Sants3Ràdio, La Dinamo,…). S’està treballant per arribar a més persones en situació de pobresa energètica a través dels grups organitzats del barri, tot i que encara no s’hi han dut a terme accions específiques.

Participació interna?

Es prenen les decisions en forma de consens entre totes les persones participants.

Relacions amb moviments socials?

Formem part de la Comunalitat Urbana de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, una estructura per erigir la comunitat en l’eix de transformació social d’aquests barris, mancomunant l’Economia Social i Solidària, els espais comunitaris, les iniciatives d’ajuda mútua i l’economia local compromesa amb el territori. La CELS (Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca) forma part de la Comunitat Energètica, amb qui té relació. També s’està treballant amb l’Associació de Can Batlló perquè sigui un dels principals nodes del projecte. Estem en relació també amb SomEnergia Barcelona i SomMobilitat.

Beneficis per a l'entorn

La Comunitat Energètica busca no només abandonar els combustibles fòssils, sinó que, com a tret diferencial, advoca de forma decidida per reduir el consum de l’energia. Es vol que sigui un mecanisme que permeti plantejar una disminució dels consums, començant per una gestió més eficient dels recursos, fins a liderar rehabilitacions energètiques dels edificis existents.

Impacte de gènere del projecte

Per combatre el dèficit de participació de grups que solen estar menys representats, com solen ser les dones, es plantejaran:

 • Sessions específiques en espais de referència
 • La facilitació de la participació de persones cuidadores, tenint en compte els horaris que faciliten la conciliació, o la possibilitat de disposar de serveis de cures per a persones dependents
 • Formacions sobre ecofeminisme, així com la seva posada en pràctica en el marc de la CE obertes al barri, i d’altres dirigides a les integrants de la comunitat
 • Sessions i formacions específiques per a col·lectius minoritaris en les quals treballar el suport mutu, l’empoderament i la definició de necessitats per a la participació efectiva. Així mateix, es vigilarà perquè la representació a l’organització sigui el més diversa possible. Més enllà d’aquestes accions concretes, es treballarà per desenvolupar un pla per a la diversitat fomentat sobre metodologies, guies i plans existents, especialment aquells impulsats per la XES (Xarxa Economia Solidària), entitat referent en l’àmbit català

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

En aquests moments s’han assegurat uns primers ingressos amb subvencions locals i estatals que ajudarien a finançar les tres primeres instal·lacions fotovoltaiques, una rehabilitació energètica d’un edifici i un vehicle elèctric compartit amb un punt de recàrrega. S’està treballant per acabar de definir el model econòmic i els altres possibles finançaments.

A què destinareu els diners del premi?

El premi seria una ajuda per poder dur a terme la transició d’associació a cooperativa i costejar les despeses d’arrencada de la forma jurídica i els estudis necessaris per tancar el model legal i econòmic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *