Nom de l’entitat: Comunidade Local Enerxías Renovables de Buchabade
Idioma: Castellà
Any de creació: 2022
Ubicació: Buchabade N 45 , Pontecaldelas, 36828, Pontevedra
Forma jurídica: Sociedade Cooperativa Galega
Nre. de persones vinculades a l’entitat 75 persones sòcies, 2 PIMES, 1 associació d’usuaris d’aigua, 1 comunitat veïnal de muntanyes en mà comuna i 1 empresa sòcia col·laboradora.
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació:

Descripció del projecte

La Comunitat de Montes de Buchabade és propietària en comú de tots els veïns d’unes 170 Ha de forest reforestat. Amb els beneficis de la darrera tala de fusta, es va decidir en assemblea iniciar un projecte de comunitat energètica. A aquesta finalitat s’hi destinaran 70.000 euros. Amb aquest finançament assolirem entre 1.600 i 1.800 Kw H d’energia anual per a cada comuner. Aquesta quantitat no arriba a l’òptim d’autoconsum, de manera que els veïns que vulguin i puguin podran augmentar les “vetes d’autoconsum” posant cotes de capital per finançar més capacitat generadora.

Per què es va crear?

Vivim en un petit llogaret que gestiona la seva pròpia portada d’aigua per a proveïment domiciliari i un comú de muntanya a través d’una altra petita associació de veïns, la Comunidad de Montes de Buchabade. Aquesta entitat d’autogestió ja té una tradició i una cultura de comunitat. Aquesta gestió ens reporta petits beneficis econòmics que cal invertir en la mateixa localitat.

Després de rebre un ingrés extraordinari, es va decidir invertir-lo en energies renovables d’autoconsum per reduir els costos elèctrics dels habitatges i unir-nos al moviment mundial per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Quins són els objectius?

L’objectiu és reduir la factura elèctrica dels socis i contribuir a millorar el medi ambient mitjançant l’ús d’energies renovables per a l’autoconsum.

També finançarem el bombament d’aigua d’un pou amb energies renovables; aquest apartat el finança una associació veïnal d’aigües.

A més, l’objectiu a llarg termini és fer la transició ecològica de la manera més justa i sostenible possible.

Com garantiu la diversitat?

Es fomenta constantment la participació a la directiva i a les reunions. No hi ha cap tipus de discriminació per sexe, religió, raça…; l’únic requisit és ser habitant del poblet de Buchabade.

Participació interna?

Tenim una directiva formada per 1 president, 1 secretari, 1 tresorer i 2 vocals, que s’encarreguen de planificar, organitzar i executar les accions que han estat aprovades prèviament a les reunions de socis.

Les reunions de socis es convoquen quan cal l’aprovació/denegació d’una mesura fonamental i per informar tots els socis de la situació i els avenços aconseguits.

Relacions amb moviments socials?

Sí, tenim el suport d’una associació de cooperatives gallegues (Espazo Coop).

També estem inscrits en una plataforma universitària europea anomenada EU-NETS.

Beneficis per a l'entorn

Utilitzant energies renovables (inicialment plaques fotovoltaiques) per a autoconsum en una xarxa local, es redueix la dependència energètica d’altres fonts contaminants i els costos associats a la distribució des de zones llunyanes.

Impacte de gènere del projecte

El nostre projecte no està enfocat amb aquesta finalitat i no discrimina en cap sentit, però en alguns dels habitatges amb menys recursos hi viuen mares de família, i és una manera de compensar les desigualtats que, per desgràcia, segueixen patint en el món laboral, per exemple.

Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte

Inversions: comptem amb fons propis de 70.000 euros i 3.500 euros de capital social de la cooperativa.

El projecte inicial està pressupostat en 98.000 euros d’instal·lació fotovoltaica i 15.000 euros de reforç de línia elèctrica.

El capital que falta pensem aconseguir-lo sol·licitant una ajuda pública a l’IDAE.

A més, alguns participants participaran amb capital propi per augmentar la capacitat particular d’autoconsum.

L’associació veïnal d’aigües aportarà el capital necessari per al projecte de bombament del pou.

En principi, l’autoconsum és una mesura d’estalvi. S’intentarà dimensionar i ajustar els consums i les produccions per tenir el mínim d’excedents.

Amb els excedents, uns 45.500 KWH a l’any, pagarem despeses fixes de manteniment de la instal·lació (500 euros), gestoria (1.600 euros), assegurances (500) i diversos (1.000).

A què destinareu els diners del premi?

Com hem dit abans, cada veí gaudirà d’una part d’autoconsum pel projecte finançat per la Comunidad de Montes igual per a tots els habitatges. En aquest sentit, es garanteix la igualtat social del projecte.

Com que es quedarà una mica escàs per a un autoconsum òptim, qui vulgui podrà augmentar voluntàriament la seva capacitat d’autoconsum amb capital particular.

Alguns habitatges tenen serioses dificultats econòmiques i no podran aportar aquest diferencial individual, de manera que es quedaran només amb allò finançat amb els diners de la Comunidad de Montes.

Amb el premi pagaríem vetes d’autoconsum de 500 euros per a les cases amb més dificultats econòmiques i socials en general (situacions de pobresa, marginació, vellesa, incapacitat…), fins on arribem.

Espai de debat amb 2 comentaris. Participes?
  1. Mucho ánimo.
    Hay que aplaudir y apoyar iniciativas como esta, contribuyen a mejorar nuestro entorno y la salud del planeta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *