Nom de l’entitat: Col·lectiu Wattsharing
Idioma: Català
Any de creació: 2019
Ubicació: C/ Almogàvers, 12
Forma jurídica: Projecte embrionari encara sense forma jurídica
Nre. de sòcies: 3
Nre. de treballadores: 3
Àmbit d’actuació: Comunitats energètiques locals
Activitat econòmica: No
Activitat econòmica
Més informació:  http://www.prosum.cat/ (Encara no està activa)

Per què es va crear?

El col·lectiu Wattsharing és la unió dels interessos comuns de tres professionals (advocats i enginyers) coneixedors i alhora preocupats per la transició energètica del nostre país. L’origen del col·lectiu se situa a inicis de l’any 2019, quan es comença a observar el canvi de tendència legislativa a l’entorn de la nova regulació del mapa energètic i la resta de normativa de desplegament que ha implicat la declaració d’emergència climàtica d’uns quants parlaments i governs europeus. 

El col·lectiu Wattsharing, com la resta de col·lectius i associacions lligats a la transició energètica, hem patit endèmicament una normativa restrictiva i monopolística que ha imposat un marc mental a la ciutadania d’inestabilitat i poca fiabilitat de les tecnologies netes al nostre país. Ara, però, el marc normatiu ha començat a canviar. Finalment les administracions estan començant a fer la feina i ara la pilota és a la nostra teulada un altre cop. 

El col·lectiu Wattsharing, amb el projecte PROSUM, proposa un salt qualitatiu en la concepció de la producció fotovoltaica distribuïda i pretén, d’acord amb la nova normativa aprovada (Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, i altres) assentar les bases de les comunitats d’energia local (CEL) i el consegüent mercat líquid fotovoltaic.

Quins són els objectius?

El col·lectiu Wattsharing no té una forma jurídica definida i arran de les sinergies que es puguin anar desenvolupant dins del Germinador Social podrà anar derivant cap a una o altra solució jurídica, però els objectius de transició i sostenibilitat energètica a partir de les energies renovables són la base comuna per a qualsevol joint venture

L’activitat principal del projecte serà  l’impuls de l’autoconsum col·lectiu d’energia elèctrica a les comunitats veïnals, mitjançant instal·lacions de panells fotovoltaics als terrats dels edificis, i sota la modalitat d’excedents acollits a compensació. Una instal·lació pròxima com a matriu és el germen d’una comunitat energètica local, amb la voluntat d’unir diferents persones sota una relació jurídica de caire energètic; iniciar la generació d’energia elèctrica renovable, permetre’n la gestió i crear un mercat líquid fotovoltaic de compravenda de participacions d’instal·lacions.

El projecte PROSUM pretén que les comunitats de veïnatge esdevinguin Comunitats d’Energia Local (CEL). La CEL que proposa PROSUM permetrà a les comunitats impulsar un projecte de generació d’energia procedent de fonts renovables (RENDIBILITAT MEDIAMBIENTAL), descarbonització de la comunitat), obrir-la a altres persones usuàries més enllà de la comunitat (RENDIBILITAT SOCIAL) i obtenir més eficiència i control del consum de la llum i de la pròpia inversió, que esdevindrà líquida (o sigui transmissible a altres membres de la CEL o qualsevol altra persona o pime a menys de 500 metres de la instal·lació) (RENDIBILITAT ECONÒMICA).

Relacions amb moviments socials?

El col·lectiu Wattsharing, atès que no té personalitat jurídica i va néixer com a unió de voluntats l’any 2019, no ha tingut relació amb moviments ni entitats socials però espera iniciar-la en el si del Germinador Social. 

Beneficis per a l'entorn

El 14 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat va declarar l’emergència climàtica. El 86 % de les emissions de CO2 són generades per l’ús de les energies tradicionals, per tant, cal una ràpida transició energètica cap a fonts d’energia d’origen renovable, si volem complir amb els objectius d’una producció d’electricitat totalment renovable a l’any 2050 (Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic).

El projecte PROSUM pretén la generalització d’instal·lacions fotovoltaiques en els terrats d’edificis comunitaris, zones urbanitzades per l’ésser humà i, per tant, sense la necessitat de consumir més terreny natural. A més a més, aposta clarament per una producció distribuïda on s’apropi al màxim la producció amb el consum, evitant així infraestructures elèctriques faraòniques, que arrasen el territori i alhora són del tot ineficients degut a les pèrdues en el transport. 

El projecte PROSUM, en aquest sentit, pretén crear un segell de productor de proximitat en l’àmbit energètic, que beneficiï la comunitat i cada membre, on es certificarà la seva quota de participació per tal que la pugui fer valdre respecte de tercers (per exemple, a l’hora de llogar l’habitatge). A més a més, cada membre de la CEL podrà tenir la tranquil·litat que en tot moment la seva inversió econòmica en la instal·lació podrà esdevenir líquida i ser venuda totalment o parcialment, a través del web de PROSUM.  

A què destinareu els diners del premi?

El projecte PROSUM ja té una base jurídica i tècn0ica suficientment desenvolupada per posar-se en funcionament de forma immediata. En l’apartat de la pàgina web, el projecte PROSUM necessita un impuls en un doble sentit, sobretot ara que la societat en general s’haurà d’adaptar a la presència de la COVID-19. 

El web de referència del projecte estava pensat en un primer moment des d’un punt de vista força estàtic, com un element de reforç de l’actuació in situ que desplegaríem. Abans de l’aparició de la pandèmia, el projecte PROSUM tenia focalitzada la seva força en les reunions presencials de prosums i la força de la presa de decisió en reunions físiques del CEL. 

El canvi de paradigma i l’obligat distanciament social necessita d’un replantejament important de la part online del projecte i poder dotar d’eines més usables i amigables l’entorn web que es tenia pensat, on la interacció i la potencia de la seva xarxa social substitueixi, en la mesura que sigui possible, les reunions físiques. 

En el mateix àmbit i seguint amb les ganes d’innovació permanent en el qual està orientat el projecte PROSUM, també tenim la intenció, si és possible fer aquest salt tecnològic, d’orientar-lo no només amb una joint venture amb una empresa informàtica especialitzada en aplicacions, sinó que també estigui especialitzada amb la tecnologia Blockchain. 

Des del projecte PROSUM creiem fermament que el procés d’assignació de quotes de repartiment de la instal·lació fotovoltaica i la seva obligada comunicació a l’empresa distribuïdora i en segon moment a l’empresa comercialitzadora, tant en la seva primera assignació primitiva, com en les posteriors reassignacions, són un camp acotat i idoni per a la implementació d’una cadena de blocs. Creiem fermament que la introducció de la instal·lació pròxima, de cada CEL, en un registre distribuït permetrà, a l’empresa comercialitzadora, a la distribuïdora i als mateixos prosums, verificar de forma segura i transparent com s’ha produït el primer repartiment de participacions i com s’han anat  introduint les següents cadenes de blocs, sempre respectant la integritat i la seguretat de cada inscripció

Som conscients, des de PROSUM, que aquest és un pas que necessita de la complicitat del sector elèctric, per la qual cosa l’hem deixat per a la fase final d’aquest projecte. No obstant això, no podem estar d’intentar impulsar-lo, sabent perfectament que esdevindrà una de les primeres accions reals, en l’àmbit del blockchain elèctric, que implicarà realment i efectivament la ciutadania. 

Espai de debat amb 3 comentaris. Participes?
  1. Bona tarda Francesc.

   No és un error teu. La web no està en funcionament.

   Estem treballant amb la posada en marxa de la nostra web. Segurament la tindrem habilitada a finals de la setmana vinent.

   Ens sap greu el retard.

   Atentament,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *