Premi en l’àmbit de Pobresa Energètica

Nom de l’entitat: Associació Socaire
Idioma: Castellà
Any de creació: 2018
Ubicació: C/ Calero Pita 27, 1r, 28053 Madrid
Forma jurídica: Associació
Nre. de sòcies: 236
Nre. de treballadores: 4
Àmbit d’actuació: Pobresa energètica
Activitat econòmica:
Activitat econòmica Hem desenvolupat tres línies de treball:

1) Intervenció social per combatre situacions de pobresa energètica: col·laboració amb l’Administració pública, associacions i fundacions que ja treballen aquestes temàtiques i contracten Socaire per oferir més serveis i implementar millores en projectes relacionats amb la lluita contra la pobresa energètica i l’apoderament veïnal en temàtica energètica.

2) Tallers formatius: estalvi i eficiència energètica, mercat elèctric, optimització de factures, tallers DIY per construir els teus propis mecanismes de calefacció i refrigeració, entre d’altres. Són moltes les associacions, centres culturals i ecosocials públics, fundacions… que han sol·licitat tallers per oferir a tota mena de públics.

3) Consultoria energètica: optimització de factures, auditories energètiques, certificats d’eficiència energètica, informes d’avaluació d’edificis (IEE) i projectes de rehabilitació integral energètica d’edificis.

Més informació: http://www.socaire.es

Per què es va crear?

Som un petit grup d’amics i amigues que procedim dels moviments socials (col·lectiu Decrece Madrid) i estudiantils (Ecoaldea de la UCM) de Madrid, en els quals hem participat difonent les filosofies derivades del decreixement, l’economia del bé comú, l’ecofeminisme, les lluites ecologistes i les alternatives reals que es plantegen per col·locar la vida al centre i fer front als models que no tenen en compte els límits planetaris.

D’aquestes militàncies es van forjar bones amistats i ganes de crear un projecte comú que ens permetés continuar les nostres lluites, centrades sobretot en la transició energètica i la justícia social, per generar una font d’ingressos coherent amb la nostra manera d’entendre la vida i l’ocupació.

En paral·lel, el projecte Mares Madrid, que promociona l’emprenedoria col·laborativa emmarcada en l’economia social i solidària oferint espais de treball i assessorament, ens brinda l’oportunitat de començar la nostra marxa en un edifici (Mar de Energía) destinat a projectes relacionats amb el món energètic.

És en aquest moment quan neix Socaire i comença la seva activitat instal·lada en aquest espai.

Quins són els objectius?

Socaire té dos objectius principals:

1) Fomentar la transició cap a una cultura energètica més sostenible, eficient i accessible per a totes les persones.

2) Lluitar contra situacions de pobresa energètica i d’inseguretat elèctrica en llars.

Les activitats que desenvolupem per aconseguir els nostres objectius es corresponen amb les nostres tres línies de treball.

A través de la formació, la intervenció social i la consultoria energètica aconseguim lliurar eines a la ciutadania que potencien l’apoderament davant dels mercats energètics, i fomentar el consum conscient de l’energia que utilitzem diàriament.

Relacions amb moviments socials?

MES | Mercat Social Madrid | Xarxa d’entitats de l’economia social i solidària que aposten per un model de producció i consum alternatiu basat en la cooperació, la cura dels territoris i de les persones.

MARES MADRID | Projecte pilot de transformació urbana a través de l’economia social i solidària desenvolupat en quatre districtes de la ciutat de Madrid amb l’objectiu d’impulsar projectes dins dels valors compartits de l’ESS.

PLATAFORMA PER UN NOU MODEL ENERGÈTIC | Plataforma ciutadana amb nòduls distribuïts per tota Espanya que reivindiquen la necessitat de transitar cap a un nou model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència, les energies renovables i la sobirania energètica.

RED MUJERES POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ECOFEMINISTA | Xarxa d’impuls a una transició energètica des d’una mirada ecofeminista.

reBive | Col·lectiu d’entitats especialistes en eficiència energètica i rehabilitació integral d’edificacions. Es tracta d’un projecte nascut a l’ecosistema de la Mar de Energía (Mares Madrid) que engloba persones expertes en estalvi i eficiència energètica, arquitectes, instal·ladores de plaques fotovoltaiques i enginyeres per poder respondre de manera integral a totes les necessitats energètiques d’un edifici.

Beneficis per a l'entorn

A continuació, parlarem dels impactes tant socials com ambientals que produeixen les activitats desenvolupades per Socaire:

CIUTADANIA APODERADA I CONSCIENT

L’alfabetització energètica permet dotar les persones amb les quals treballem amb eines i coneixements fonamentals per entendre com funciona el mercat elèctric, conèixer els seus drets dins del mercat elèctric, fer un ús més eficient dels recursos i ser un agent actiu en la lluita per la democratització i l’accés universal a l’energia.

MILLORA DEL CONFORT DE LES LLARS VULNERABLES

A través del nostre projecte d’intervenció social en habitatges en situacions de vulnerabilitat energètica, volem oferir solucions reals i duradores a les llars que tenen serioses dificultats per accedir als recursos energètics necessaris per mantenir un habitatge en condicions confortables i saludables. Els tallers i activitats es plantegen per potenciar el desenvolupament comunitari i crear xarxes de suport mutu, utilitzant com a fil conductor la consciència energètica col·lectiva.

ESTALVI ECONÒMIC EN LES LLARS VULNERABLES

L’estalvi i l’eficiència energètica estan relacionats directament amb el benefici econòmic. En situacions de pobresa energètica, aconseguir optimitzar la despesa energètica significa poder destinar més recursos a altres necessitats (alimentàries, educatives, transport…) i promoure la igualtat d’oportunitats.

SALUT I SEGURETAT ELÈCTRICA

Un dels objectius més importants de la intervenció en habitatges és garantir la seguretat de la instal·lació elèctrica d’aquelles llars més vulnerables. Això no sols evita accidents (incendis elèctrics, curtcircuits…) en aquest habitatge, sinó en tot l’edifici, per tant, el benefici és compartit entre tot el veïnat.

També millorant el confort higrotèrmic dels habitatges, esmorteïm l’afectació a la salut de les persones que viuen aquestes situacions (una mala climatització a casa pot afectar greument la salut), especialment en els grups més vulnerables com són menors i persones grans.

ENFORTIR UNA XARXA D’ENTITATS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

La intervenció en llars en situació vulnerable la plantegem a través de l’establiment d’aliances amb “socis locals” que ja treballin amb aquesta població (associacions de veïns, fundacions, administració pública…). Poder revertir situacions de pobresa energètica implica disminuir partides pressupostàries que aquestes entitats destinen al pagament de factures o a la gestió de casos de talls imminents de subministraments i, per tant, comptar amb més recursos propis per a altres activitats.

Gràcies a la formació i intervenció en habitatge es generen nous projectes i maneres d’actuar en el territori d’una forma integral i transformadora, potenciant la xarxa de suport mutu entre veïnes i entitats socials locals.

MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Mitjançant un ús més conscient i disminuint tot el possible el nostre consum d’energia aconseguim reduir les emissions de C02, la qual cosa ajuda a mitigar les conseqüències del canvi climàtic i a reduir l’emissió de gasos d’efectes d’hivernacle.

A què destinareu els diners del premi?

Posada en marxa del projecte RADAR-Vallecas:  Red de Asesoramiento para Detectar y ActuaR contra la Pobreza Energética.

Espai de debat amb 4 comentaris. Participes?
  1. Muy interesante, empoderar y facilitar cultura energética en los barrios. Va mi voto por vosotros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *